- Reklama -

- Reklama -

V Spotkanie z Zawodem w Zwierzyńcu

W piątek 19 maja już po raz piąty w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu odbyło się Spotkanie z Zawodem w ramach Dnia Otwartego. Podobnie  jak w minionych latach mieliśmy przyjemność gościć liczne grono uczniów (350 osób) z okolicznych gimnazjów wraz z nauczycielami i wychowawcami, którzy odwiedzili nas, by zapoznać się z oferowanymi kierunkami kształcenia. Swoją obecnością zaszczycili nas tego dnia Henryk Matej – Starosta Powiatu Zamojskiego, Jan Słomiany – Przewodniczący Rady Powiatu i Marta Korona – kierownik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Zamojskiego oraz Monika Żur, Barbara Krawczyk, Stanisław Kowalczyk – reprezentujący Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu. Program przygotowany na ten dzień zawierał wiele atrakcyjnych propozycji, dając pełny obraz Szkoły – jej dorobku, bazy materialno – dydaktycznej oraz szans rozwoju kształcenia.

  Wszystkie zaplanowane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale szczególną uwagę tego dnia skupiły: prezentacje projektów unijnych w ramach Programu Erasmus+, pokazy zastosowania kalkulatora graficznego oraz pokaz rzeźbienia w drewnie za pomocą pił łańcuchowych.

  Ostatni z wymienionych pokazów można potraktować jako zwieńczenie kilkudniowego pleneru. Drzewiarze rzeźbili w kłodzie drewna wyobrażone postacie, które wielkością przewyższały sylwetkę człowieka. Ich praca stała się nie tylko ciekawym punktem programu, ale niecodziennym wydarzeniem, które przez kilka dni koncentrowało uwagę uczniów szkoły, mieszkańców i turystów. Taka też jest nasza szkoła – przyciąga swoją osobliwością.

- Reklama -

  Przybyli na ten dzień uczniowie uczestniczyli także w: pokazach przyrodniczych Roztoczańskiego Parku Narodowego i ZSDiOŚ; spotkaniu z przedstawicielami firm związanych z branżą drzewną, min.: Festool, Rehau, Leitz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy, Model Opakowania, ITA TOOLS; prezentacji sprzętu i zawodu geodety: Firma TPI Sp. z o.o. oraz Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zamościu; wystawie "W krainie jodły, buka i tarpana" w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Wszystkie punkty programu służyły oddaniu możliwości, jakie stwarza nauka w ZSDiOŚ w Zwierzyńcu, a więc zespole szkół kształcącym w kilku zawodach:  Technikum Przemysłu Drzewnego (zawód: technik technologii drewna), Technikum Geodezyjne (zawód: technik geodeta) , Technikum Informatyczne (zawód: technik informatyk), Technikum Ochrony Środowiska (zawód: technik ochrony środowiska) oraz w Liceum Ogólnokształcącym.

  Nasi młodzi goście mogli zauważyć to, co wyróżnia szkołę spośród innych placówek edukacyjnych, a zatem nie tylko urocze położenie – w sercu Roztocza w sąsiedztwie barokowego "Kościółka na wodzie" z jednej i "Zwierzyńczyka" z drugiej strony, nie tylko wyjątkowy charakter łączący zabytkowy budynek (należący w przeszłości do rodu Zamoyskich) z nowoczesnym wyposażeniem – ale przede wszystkim szanse rozwoju zawodowego, jakie zaoferować mogą nieliczne szkoły w regionie czy nawet w Polsce.

  Od roku szkolnego 2011/2012 szkoła realizuje projekty praktyk zagranicznych w Niemczech, Hiszpanii i Anglii w ramach programu Leonardo da Vinci, Erasmus+, a w 2017 roku projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER. Dzięki nim nasi uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe w europejskich zakładach pracy i otrzymują pokaźne kieszonkowe w wysokości (bagatela!) ponad 400 euro. Rezultaty projektów to także: zdobycie certyfikatów nabytych umiejętności; zdobycie dokumentu Europass Mobilność; zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i poza jego granicami; umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, angielskim, hiszpańskim; poznanie dziedzictwa kulturowego krajów; współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami oferującymi możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie; rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego. Systematyczna realizacja projektów zaowocowała sukcesem na skalę ogólnopolską, jest to uzyskanie KARTY JAKOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY Z PROGRAMU ERASMUS+. Dzięki niej nasi obecni i przyszli uczniowie będą odbywać praktyczną naukę zawodu w Niemczech, Hiszpanii, Anglii do roku 2020. Taką Kartę posiada jedynie  9 szkół w Polsce!!! Młodzież, która przybyła na V Spotkanie z Zawodem miała też możliwość uczestniczyć w nietypowych zajęciach matematyki, ponieważ klasa technikum informatycznego w codziennej nauce wykorzystuje kalkulator graficzny. Stosowanie tego narzędzia pracy w procesie kształcenia odbywa się u nas w ramach innowacyjnego programu Matematyka z kalkulatorem graficznym. Jest to eksperyment edukacyjny wdrażany za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej – realizowany przez ZSDiOŚ jako jedyną szkołę w Polsce!!!.Mamy nadzieję, że ten dzień stworzył obraz tego, jak wyjątkowe możliwości daje młodym ludziom nauka w ZSDiOŚ w Zwierzyńcu i jakie życiowe szanse przed nimi otwiera.  Niewątpliwie uczniowie kształcą się w sposób wszechstronny, nowoczesny i innowacyjny dodatkowo w otoczeniu, które sprzyja harmonijnemu rozwojowi osobowości – wśród uroków roztoczańskiej przyrody. Informacje o naszych codziennych działaniach można czerpać ze strony internetowej www.zsdios.pl.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.