- Reklama -

- Reklama -

Uzupełnili skład Zarządu Powiatu

23 lipca podczas sesji Rady Powiatu radni uzupełnili skład Zarządu Powiatu.

Zasady wyboru członka Zarządu Powiatu przytoczył Kazimierz Paterak. Artykuł 27 ustawy samorządowej mówi tak: „rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym”. Przypomniał, że prawo zgłoszenia członka zarządu powiatu ma starosta.

Starosta Marian Tokarski na kandydata zgłosił radnego Jerzego Krasonia. – Osoba radnego jest wszystkim znana. Jerzy Krasoń pracował w tutejszej Komendzie Policji na wielu stanowiskach. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym powiatu. Cieszy się dużym zaufaniem – mówił. Dodał, że startował w wyborach samorządowych z Komitetu Wyborczego Biłgorajszczyzna. Przypadł mu drugi wynik, po śp. Adamie Banaku. – Jego dotychczasowa postawa, doświadczenie zawodowe, autorytet i wiedza pozwala sądzić, że będzie dobrze wykonywał obowiązki, które ciążą na członku Zarządu Powiatu – stwierdził. Przypomniał, że radny Krasoń mieszka w Turobinie. Ma pięcioosobową rodzinę. Znany jest w środowisku lokalnym.

- Reklama -

W skład komisji skrutacyjnej weszli: Henryk Paska (przewodniczący komisji), Teresa Nowak, Stanisław Rymarz (członkowie). Radni wyboru dokonywali w głosowaniu tajnym.

Protokół komisji skrutacyjnej odczytał przewodniczący Henryk Paska. Głosowało 20 radnych. „Za” tym, aby Jerzy Krasoń był członkiem zarządu Powiatu oddano 12 głosów.

Przewodniczący Kazimierz Paterak pogratulował wyboru.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.