Garderoba Gentlemana

Uzupełnili skład Zarządu Powiatu

23 lipca podczas sesji Rady Powiatu radni uzupełnili skład Zarządu Powiatu.

Zasady wyboru członka Zarządu Powiatu przytoczył Kazimierz Paterak. Artykuł 27 ustawy samorządowej mówi tak: „rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym”. Przypomniał, że prawo zgłoszenia członka zarządu powiatu ma starosta.

Starosta Marian Tokarski na kandydata zgłosił radnego Jerzego Krasonia. – Osoba radnego jest wszystkim znana. Jerzy Krasoń pracował w tutejszej Komendzie Policji na wielu stanowiskach. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym powiatu. Cieszy się dużym zaufaniem – mówił. Dodał, że startował w wyborach samorządowych z Komitetu Wyborczego Biłgorajszczyzna. Przypadł mu drugi wynik, po śp. Adamie Banaku. – Jego dotychczasowa postawa, doświadczenie zawodowe, autorytet i wiedza pozwala sądzić, że będzie dobrze wykonywał obowiązki, które ciążą na członku Zarządu Powiatu – stwierdził. Przypomniał, że radny Krasoń mieszka w Turobinie. Ma pięcioosobową rodzinę. Znany jest w środowisku lokalnym.

W skład komisji skrutacyjnej weszli: Henryk Paska (przewodniczący komisji), Teresa Nowak, Stanisław Rymarz (członkowie). Radni wyboru dokonywali w głosowaniu tajnym.

Protokół komisji skrutacyjnej odczytał przewodniczący Henryk Paska. Głosowało 20 radnych. „Za” tym, aby Jerzy Krasoń był członkiem zarządu Powiatu oddano 12 głosów.

Przewodniczący Kazimierz Paterak pogratulował wyboru.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.