- Reklama -

Upamiętnienie budowniczych kościoła pw. św. Marii Magdaleny

9 listopada 2018 r. w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju została poświęcona tablica upamiętniająca budowniczych kościoła, który został wzniesiony jako wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość.

Wydarzenie wpisało się w obchody jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na pamiątkowej tablicy ufundowanej przez parafian, chcących zachować anonimowość, znajduje się napis:

OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW PANIE!

W HOŁDZIE BUDOWNICZYM KOŚCIOŁA WZNIESIONEGO JAKO WOTUM WDZIĘCZNOŚCI BOGU ZA ODZYSKANĄ NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI I NA PAMIĄTKĘ „CUDU NAD WISŁĄ”

DUSZPASTERZE I PARAFIANIE

BIŁGORAJ, 11 LISTOPADA 2018 R.

- Reklama -

Poświęcenia tablicy, która została wmurowana w przedsionku kościoła, dokonał ks. biskup Mariusz Leszczyński, który przewodniczył koncelebrowanej Mszy św.

Za Janem Pawłem II możemy powtórzyć, że Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi, dlatego ma prawo do miłości szczególnej. Dzisiaj gromadzimy się wokół ołtarza Jezusowego, aby tę miłość naszej Ojczyźnie okazać. Msza św. w przeddzień 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ma tym szczególniejszy wyraz, że jest pośród nas pasterz naszej diecezji – mówiła uczennica, przedstawicielka społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, prosząc ks. biskupa o modlitwę i słowo pouczenia, które pomoże pogłębić wiarę i miłość do Ojczyzny. – To jest wielkie wydarzenie, to jest doniosła chwila, którą będziemy pamiętać do końca życia – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze uczucia wdzięczności względem Boga, względem Kościoła i tych wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów przyczynili się do tego, byśmy dzisiaj mogli się cieszyć darem wolności, wyrazimy najpiękniej jak potrafimy poprzez naszą modlitwę, dlatego zebraliśmy się na Mszy św., by tą najpiękniejszą modlitwą dzieci Bożych podziękować za dar wolności naszej Ojczyzny – odpowiedział ks. bp.

Kustosz sanktuarium św. Marii Magdaleny podkreślał wyjątkowość tej chwili i nawiązał do historycznego wydarzenia rozpoczęcia budowy świątyni. – Tutaj, gdzie księża mają miejsce przewodniczenia Mszy św., jest kamień świadek 1922 roku. To za cztery lata przypadnie rocznica. Związany z rokiem 1918 kamień był święcony przez biskupa lubelskiego Fulmana, a dzisiaj idziemy poświęcić inny kamień, ciesząc się wolnością naszej Ojczyzny, odzyskaną przed stu laty – mówił proboszcz ks. kan. Witold Batycki.

Wygłoszone przez ks. biskupa słowo Boże było lekcją historii, języka polskiego i patriotyzmu. – 11 listopada 1918 r. Ojczyzna nasza po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Bóg, który jest Panem dziejów, obdarował Polaków łaską wolności wbrew złowrogim przepowiedniom, głoszącym, że rozbiory Polski są nieodwracalnym werdyktem historii. Polacy nigdy nie wątpili w niepodległość swojej Ojczyzny. W każdym pokoleniu stawali odważnie do walki o jej suwerenność, a krwawe powstania okresu zaborów zyskały rangę najwyższych symboli narodowych. Ich siłą i ostoją było przywiązanie do wiary, Kościoła oraz patriotyzm – przypominał ks. biskup i za patriotami polskimi, którzy 100 lat temu napisali odezwę do rodaków, podkreślał, że cud odzyskania niepodległości Polska zawdzięcza Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, i że najwyższą wartością Polski była i będzie wiara. – Tyle naszej Ojczyzny ile wiary, bez niej zginie Ojczyzna nasza, jak przez nią się ostała i obecnie zmartwychwstaje. Solidarnością bezwzględną dajmy wyraz, że rozumiemy to, co się dzieje – cytował ks. biskup. – Przez rodzinę stajemy się narodem. Gdy zaborcy wymazali nasza Ojczyznę z map Europy ostoją wiary i polskości była rodzina wspierana przez Kościół . Wyrastamy z rodzin, z narodu, z minionych pokoleń, stąd nasz moralny obowiązek pielęgnowania w rodzinach przekazanego nam dziedzictwa wiary, zgłębiania dziejów Ojczyzny i zachowywania pamiątek – nauczał, zachęcając do poznawania i zachowania przeszłości, życia według wiary katolickiej, czerpania obficie z dorobku Kościoła, wielkich ludzi Kościoła, wieszczów i bohaterów narodowych, mądrego korzystania z darowanej wolności. Na zakończenie ks. biskup Leszczyński przypomniał modlitwę św. abpa Józefa Bilczewskiego o piękną służbę wolnej Ojczyźnie, o zjednoczenie serc i ich uszlachetnienie.

Podobnie jak w wielu miejscach w Polsce zgromadzeni na uroczystości odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in.: starosta powiatu biłgorajskiego Kazimierz Paterak, burmistrz miasta Biłgoraj Janusz Rosłan, członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja i Komitetu Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej, delegacja Związku Piłsudczyków, dyrektor biura posła na Sejm RP Piotra Olszówki, delegacje „Solidarności”, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego, Rejonowego Komitetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej, poczty sztandarowego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju, Ligi Morskiej i Rzecznej, harcerze z 13. Drużyny Starszoharcerskiej Pochodni.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.