- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Upamiętnią 630 lat Turobina

W tym roku mija 630 lat od lokacji Turobina. Z tej okazji powstanie pamiątkowy obelisk.

- Reklama -

Radni gminy Turobin podjęli uchwałę odnośnie wyrażenia zgody na usytuowanie w Turobinie pomnika z racji upamiętnienia 630 rocznicy lokacji Turobina. Na obelisku umieszczona będzie tablica o wymiarach 50 na 60 cm. Ulokowany będzie w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej w Turobinie przy ul. Rynek, w pasie zieleni, w parku, obok chodnika pomiędzy rosnącymi drzewami, nieopodal fontanny. Kamień nie będzie trwale związany z gruntem.

Z okazji 630 rocznicy lokacji Turobina, stowarzyszenie turobińszczyzna zaproponowało wykonanie pamiątkowej tablicy, jednak ostatecznie rozszerzyliśmy tę formulę o obelisk z tablicą. Będzie to przypominać o naszej historii, historii pokoleń związanych z naszą ziemią – mówi wójt gminy Turobin Andrzej Kozina.

Wójt dodaje, że Turobin to prastary gród, a mieszkańcy Turobina to mieszczanie i w związku z tym starają się o odzyskanie praw miejskich.

Warto zaznaczyć, że pierwsze wzmianki o wsi królewskiej Turobin pochodzą z 1389 roku (akt nadania Turobina Dymitrowi z Goraja). W 1420 r. król Władysław Jagiełło nadał Turobinowi prawa miejskie. Najświetniejszy okres rozwoju miasto przeżywało w czasie powstania Turobińszczyzny we własności rodu Górków. Turobin otrzymał wówczas wiele przywilejów. Górkowie utrzymując w latach 1573-1593 zbór i szkołę kalwińską nadali Turbinowi rangę ważnego ośrodka protestantyzmu w Polsce. Wznieśli i utrzymali zamek, ufundowali zachowany do dziś kościół pod wezwaniem św. ominika.

Z czasów Górków pochodzi także herb i pieczęć Turobina. Herb przedstawia łódź w czerwonym polu. Z Turobina pochodzi m.in. znakomity prawnik Jan Turobińczyk, rektor Akademii Krakowskiej. W 1569 r. kanclerz Jan Zamoyski nabył włości turobińskie, które stały się jednym z kluczy ordynacji zamojskiej.

- Reklama -

Turobin był często niszczony przez Tatarów, później Kozaków  i Szwedów. W 1576 roku powstała samodzielna gmina żydowska. W 1657 roku wybudowano synagogę. W 1795 roku Turobin znalazł się w austriackim zaborze. Od 1809 roku Turobin należał do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku do Królestwa Polskiego. W 1825 roku wybudowano drugą synagogę. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku liczni mieszkańcy Turobina wzięli udział w walkach przeciwko Rosjanom. W odwecie za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym władze carskie odebrały Turobinowi w 1866 r. prawa miejskie.

Zniszczony całkowicie przez 2 ogromne pożary w 1914 i 1915 roku Turobin nie odzyskał w Polsce niepodległej praw miejskich.

Po II wojnie światowej Turobin i jego okolice były miejscem krwawych starć między siłami patriotycznymi a zwolennikami porządku reprezentowanego przez PKWN.

1 stycznia 1999 r. gmina Turobin licząca 24 sołectwa została włączona do powiatu biłgorajskiego. Gmina Turobin jest najbardziej wysuniętą na północ gminą pow. biłgorajskiego, położoną na ważnym szlaku komunikacyjnym z Lublina przez Biłgoraj do Przemyśla. Miejscowość oddalona jest od Biłgoraja o ok. 40 km i o ok. 60 km od Lublina. Teren gminy sąsiaduje z gminami: Żółkiewka, Rudnik, Radecznica, Goraj, Chrzanów, Zakrzew, Wysokie.

- Reklama -

2 Komentarze
  1. to ja mówi

    a czemuż to dwa razy w XX wieku osada płonęła? To się chyba nazywa przemilczana historia..bo niewygodna

  2. Głosik mówi

    Wójt dodaje, że Turobin to O prastary gród…
    O redaktor, O gazeto, O po co to O…?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.