- Reklama -

Upadłość konsumencka. Kiedy musisz zainteresować się tym tematem?

Ogłoszenie upadłości firmy to pojęcie wszystkim dobrze znane. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że taki proces można przeprowadzić w stosunku do osoby fizycznej, która jest niewypłacalna. To upadłość konsumencka. Na czym polega i kiedy warto się zainteresować tym temat?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka polega na wszczęciu postępowania sądowego, podejmowanego na wniosek dłużnika będącego osobą fizyczną, czyli takiego, który nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem w osobowej spółce handlowej. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest umorzenie części albo całości zadłużenia osoby trwale niewypłacalnej. Niewypłacalność może być skutkiem m.in. zaciągnięcia zobowiązań finansowych i brak ich spłaty.

Od marca 2020 wprowadzono nowe zmiany w ustawie o prawie upadłościowym na korzyść dłużników. Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany, które dają realną perspektywę na poprawę jakości życia dłużnika. Przed wprowadzeniem zmian osoba fizyczna, chcąca ogłosić upadłość konsumencką, musiała wykazać, że niewypłacalność nie jest wynikiem niedbalstwa oraz lekkomyślności.

Wraz z wprowadzonymi zmianami przyczyna ogłoszenia upadłości badana jest dopiero w trakcie trwania postępowania sądowego. Kolejna zmiana dotyczy możliwości złożenia przez dłużnika wniosku o zawarcie ugody z wierzycielem, zamiast wniosku o upadłość. Ponadto dłużnik nie ma obowiązku podawania we wniosku powodu niewypłacalności. Natomiast całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy dłużnik nie posiada majątku.

Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ani niebędąca współwłaścicielem spółki. Nie ma znaczenia, czy wcześniej była przedsiębiorcą. Podstawowym wymogiem, jaki musi ta osoba spełniać, jest niewypłacalność. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne m.in. trudna sytuacja finansowa konsumenta, brak środków finansowych na uregulowanie zadłużenia.

- Reklama -

Mogą być one skutkiem frasobliwości konsumenta, wynikiem niespodziewanej sytuacji lub wynikać ze wzrostu kursu waluty, w którym osoba ta zaciągnęła kredyt. Każda trwale niewypłacalna osoba fizyczna ma możliwość złożenia wniosku nawet kilka razy. Jednak pomiędzy dwoma wnioskami, musi być zachowany odstęp minimum 10 lat. Wniosek składa dłużnik lub wierzyciel.

Aby upadłość została ogłoszona, w trakcie postępowania sądowego musi zostać uzasadnione, że dłużnik nie posiada żadnych realnych szans na spłatę obecnego długu. Wniosek można wypełnić samemu, choć lepiej poprosić o pomoc prawnika, posiadającego niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.  Warto dodać, że decyzja o złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest niezwykle ważna i wymaga dokładnego przeanalizowania swojej sytuacji. Choć posiada zalety, to także wiąże się z konsekwencjami.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to długi i żmudy proces, który wymaga przede wszystkim dobrej organizacji oraz cierpliwości. Ponadto nie daje pewności, że upadłość zostanie ogłoszona. Dlatego ostateczna decyzja o złożenie wniosku powinna być dobrze przemyślana. Natomiast samą upadłość należy traktować jako ostatnią deskę ratunku, ponieważ posiada wiele wad. Przede wszystkim nie każdy dług będzie całkowicie umorzony. Taka sytuacja nastąpi tylko wtedy, gdy nie masz żadnego majątku.

Ponadto wraz z rozpoczęciem postępowania sądowego tracisz prawo do swojego majątku. Od tej pory przejmuje go syndyk. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, to dochodzi do rozdzielności majątkowej. Z tego tytułu Twoja cześć majątku staje się elementem masy upadłościowej i pokrywa dług i opłaty sądowe.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.