Unijne miliony czekają!

Prawie 9 miliardów złotych czeka na rozdanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020, z tego 4,5 miliarda złotych wydanych zostanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Już tylko w tym rozdaniu w kolejkę po unijne fundusze ustawiło się wiele samorządów. Ogłoszono 33 nabory na różne działania, złożono 1424 wniosków, z czego prawie 500 już ma przyznane dofinansowanie. 

O aspektach pozyskiwania funduszy unijnych w ramach RPO, w szczególności w zakresie usług społecznych i zdrowotnych podczas wtorkowej konferencji rozmawiali z samorządowcami przedstawiciele departamentów urzędu marszałkowskiego. Przedstawiony był harmonogram naboru wniosków oraz wachlarz możliwości oferowany jednostkom samorządu terytorialnego, jak również przykłady efektywnego wykorzystania środków z EFS. 

Szczególną uwagę zwracano na możliwościowi pozyskania dofinansowań w realizacji działań na rzecz osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym m.in. osób długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, ubogich, osób starszych i niesamodzielnych). Przybliżone były także możliwości dofinansowania usług opiekuńczych, asystenckich i zdrowotnych oraz kluczowe kwestie dotyczące zamówień publicznych w realizacji projektów.

Z prezentacjami wykorzystanymi podczas konferencji można zapoznać się tutaj: https://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/aktualnosc-902-prezentacje_i_zdjecia_z_konferencji.html.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.