- Reklama -

- Reklama -

Umowy z wykonawcami podpisane

Projekt rozbudowy oczyszczalni oraz budowy kanalizacji w Księżpolu wchodzi w kulminacyjną fazę. Zostały już podpisane umowy z wykonawcami, a prace ruszą wkrótce.

We wtorek 9 lipca zostały podpisane umowy z wykonawcami robót budowlanych na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze.

Rozbudowę oczyszczalni wykona Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe MONTECH Sp. z o.o. w Łaszczowie Drugim. Koszt wykonania rozbudowy oszacowano na 4 960 034,56 zł brutto. Natomiast kanalizację sanitarną wybuduje firma SANITEX Sp. z o.o. w Tryńczy. Koszt wykonania kanalizacji wyniesie 5 114 340 zł.

Oba zadania zostaną zakończone do dnia 15 lipca 2020 r.

- Reklama -

Zadania te są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w zakresie programu Polska – Białoruś – Ukraina. Gmina Księżpol w ramach wspólnego projektu z partnerem ukraińskim – Miastem Czerwonograd – otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 1 727 537,66 euro (tj. ponad 7 400 000 zł). Partner ukraiński modernizuje w ramach projektu miejską oczyszczalnię ścieków. Na ten cel otrzymał 540 194,99 euro (tj. ponad 2 300 000 zł).

Zrealizowane zadania przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do rzek Tanew i Bug, do których są odprowadzane ścieki z oczyszczalni. Zastosowane technologie pozwolą również zagospodarować osad powstający w oczyszczalniach poprzez jego przeróbkę na zneutralizowany biologicznie produkt bezpieczny dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Może on zostać użyty jako polepszacz gleby.

*

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.