- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Umowy na drogi i promesy dotacji dla samorządów

- Reklama -

Promesy ministra spraw wewnętrznych i administracji otrzymało 20 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego na łączną kwotę 2 mln 945 tys. zł. Na realizację 16 zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniem, powstałych w infrastrukturze komunalnej w latach 2014-2015, dotacje celowe w kwocie 2 mln 165 tys. zł przyznano 13 gminom i 3 powiatom. Promesy otrzymała między innymi gmina Goraj i powiat biłgorajski. 

Natomiast kwota 780 tys. zł ma zostać przeznaczona na 5 zadań związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją, powodowaną nagłymi spływami wód opadowych i roztopowych. Środki trafią do 5 gmin, w tym do gminy Turobin. 

urząd MArszałkowski projekt

W sumie w 2016 r. 42 jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego otrzymały promesy dotacji na realizację 46 zadań na łączną kwotę 6 mln 996 tys. zł. W wyniku oszczędności poprzetargowych wojewoda lubelski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” podpisał umowy z 7 samorządami z terenu województwa lubelskiego na zadania związane z budową i przebudową dróg, obejmujących łączny odcinek 18 km.

Obecnie w województwie realizowanych będzie 58 zadań – 40 na drogach gminnych oraz 18 na drogach powiatowych. Dotyczy to 243 km dróg lokalnych. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.