- Reklama -

- Reklama -

Ugoda z gminą żydowską

- Reklama -

Samorząd miasta Biłgoraj podpisał ugodę ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Dotyczy ona przekazania terenu przy ul. Konopnickiej.

W grudniu zawarta została ugoda pomiędzy burmistrzem miasta Biłgoraj a Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie. Samorząd miasta nieodpłatnie przeniósł na rzecz Związku prawa własności niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,3807 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Biłgoraju.

Przeniesienie własności  nieruchomości wyczerpuje wszelkie roszczenia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP zgłoszone w postępowaniu regulacyjnym w stosunku do Gminy Miasto Biłgoraj.

Sprawa ma swój początek w 2002 roku. Wówczas Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP wystąpił z wnioskiem do Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie o wszczęcie postępowania regulacyjnego w odniesieniu do nieruchomości położonej w Biłgoraju przy ul. Marii Konopnickiej o pow. 0,12 ha, która w dniu 1 września 1939 r. stanowiła cmentarz żydowski.

- Reklama -

W 2004 wojewoda lubelski wydał decyzję, w której stwierdził przejście na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP działki stanowiącej cmentarz o pow. 0,2592 ha. Jednak w piśmie z dnia 2 lutego 2009 r. pełnomocnik Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP podniósł, że cmentarz żydowski przy ul. Marii Konopnickiej w Biłgoraju położony był również na nieruchomościach oznaczonych innymi działkami. Jedna z nich o pow. 0,3807 ha stanowi własność Gminy Miasto Biłgoraj, natomiast kolejna stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej.

W toku postępowania Komisja Regulacyjna do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie w 2015 roku wydała postanowienie zobowiązujące Związek do przesłania Komisji projektu ugody. W 2017 roku Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przesłał do biłgorajskiego Urzędu wstępny projekt ugody dotyczący nieruchomości.

Zawarcie ugody na przeniesienie własności tej nieruchomości wyczerpuje wszelkie roszczenia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP zgłoszone w postępowaniu regulacyjnym dotyczącym cmentarza żydowskiego przy ul. Marii Konopnickiej w Biłgoraju.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren ten oznaczony jest symbolem mówiącym o tym, iż jest to teren zieleni publicznej urządzonej. Podlega również ochronie konserwatorskiej. Na obszarze tym obowiązuje zakaz wszelkiej działalności inwestycyjno-budowlanej włącznie z pracami dotyczącymi infrastruktury. Dopuszcza się działalność tylko w zakresie adaptacji obiektów i urządzeń istniejących. Należy chronić istniejący drzewostan. Wymagany jest nadzór archeologiczny nad wszelkimi pracami ziemnymi.

Podpisanie ugody miało miejsce 18 grudnia w siedzibie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.