- Reklama -

Uczcili święto Wojska Polskiego (FOTO)

Uroczystości odbyły się 12 sierpnia w Sali Tradycji biłgorajskiego LOK. Przybyłych gości przywitał prezes Ryszard Łuczyn. – Obecność władz samorządowych, przyjaciół oficerów Wojska Polskiego z Grudziądza, działaczy, sympatyków naszej organizacji jak również członków nowo powstałego Zawiązku Piłsudczyków RP jest zaszczytem, a jednocześnie docenieniem działalności statutowej biłgorajskiej Ligi – mówił prezes LOK Ryszard Łuczyn. Podkreślał, że dzięki społecznym działaczom, którzy wspomagają tę organizację, stwarzają dobry klimat do jej działalności szczególnie w dziedzinie wychowania patriotycznego młodzieży, realizowania sportów obronnych i wielokierunkowego modelarstwa. Dodał, że biłgorajska organizacja powiatowa należy do czołowych organizacji w lubelskiej lidze, a jednocześnie cieszy się wysokim uznaniem władz krajowych. 

Ryszard Łuczyn zaznaczył, że do ważnych zadań w działalności jest organizowanie w Sali Tradycji spotkań z młodzieżą, których tematem jest historia Ziemi Biłgorajskiej. – Dzięki przyjaźni z oficerami Centrum Szkolenia Logistyki i Związku Żołnierzy WP w Grudziądzu doskonalimy formy pracy o tematyce patriotyczno-obronnej w szczególności poszanowania oręża polskiego, a także dorobku LOK – mówił. Dodał, że ważną działalność sportowo-obronną prowadzi lokowski Klub Strzelecki WIKTORIA, którego prezesem jest Arkadiusz Nowicki. Po XV Zjeździe Powiatowej Organizacji LOK założono Klub Oręża Polskiego Legionista, a jego prezesem jest Aleksander Bełżek. 

Prezes mówił, że LOK dzięki pomocy wielu instytucji i osób realizuje program, który ma na celu wychowanie patriotyczne i przygotowanie obronne społeczeństwa, a także kultywowanie tradycji narodowych i tradycji Wojska Polskiego. – Jednocześnie dążymy do umacniania naszej organizacji pod względem liczebności jej członków ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykonywanie zadań zgodnie z założeniami i zapisami statutu – dodał. 

- Reklama -

„Państwowe święto Sił Zbrojnych RP ustanowiono po to, aby uczcić bohaterską służbę żołnierzy polskich, walczących na wszystkich frontach podczas 1050-lecia dziejów państwa polskiego” – napisał w liście wójt gm. Biłgoraj Wiesław Różyński. Dodał, że pamiętając o wielkiej odwadze i często ofiarnym poświęceniu, bądźmy dumni z ich dokonań i wdzięczni za to, że możemy cieszyć się wolnością. Życzył zdrowia, sukcesów i pomyślności. „Niech satysfakcja z dotychczasowej działalności dla dobra Rzeczypospolitej Polski będzie dla Państwa powodem do dumy, a także inspiracją do podejmowania dalszych działań” – życzył. Jarosław Lipiec, etatowy członek Zarządu Powiatu dziękował prezesowi Ryszardowi Łuczynowi za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę na rzecz zadań i celów Powiatowej Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju oraz za społeczną, profesjonalną działalność na rzecz obronności kraju. Dziękował za umiejętność zachęcania przedstawicieli różnych środowisk do współpracy w celu realizacji projektów oraz umiejętność dialogu i nieustępliwość w dążeniu do celu. 

Za działalność prezesowi Ryszardowi Łuczynowi dziękował również Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Koła nr 16 w Grudziądzu. – Wstąpienie i przynależność do Związku Piłsudczyków RP i awansowanie na stopień oficerski to wielka nobilitacja. (…) Być członkiem tego związku to zaszczyt. Marszałek Józef Piłsudski to wzór człowieka do naśladowania, który całe swoje życie poświęcił walce o niepodległość Polski, a gdy odzyskała ona wolność, wszystkie swoje siły i wiedzę wykorzystał do jej zjednoczenia, rozwoju gospodarczego i obrony jego ukochanej ojczyzny – napisał prezes Zarządu ZŻWP ppłk Leopold Zapolski-Downar. Życzył, aby jego patriotyzm, bezgraniczne umiłowanie ojczyzny było drogowskazem dla całego związku i każdego członka Związku Piłsudczyków RP. 

Tego dnia wręczono również medale i odznaczenia. Medalem 70-lecia LOK uhonorowani zostali: M. Tujak, T. Ferens, A. Bełżek; srebrnym medalem Za Zasługi dla LOK: J. Lipiec, J. Żołądek; brązowym medalem Za Zasługi dla LOK: J. Czapka; brązowym medalem Za Zasługi dla KŻR: J. Zdybel, R. Choma, S. Blicharz.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.