- Reklama -

- Reklama -

Tytoniarze nadal bez pieniędzy

- Reklama -

W niezwykle trudnym położeniu znaleźli się plantatorzy tytoniu z gminy Obsza i sąsiednich miejscowości. Chodzi o ponad stu plantatorów. Sprzedali oni wyprodukowany przez siebie tytoń na rzecz grupy producenckiej Zrzeszenie Producentów Tytoniu „POL-TABAC” w Biłgoraju. Tytoń, zgodnie z zawartymi umowami, został przez rolników wydany nabywcy jeszcze pod koniec 2014 i na początku 2015 roku, jednakże do dnia dzisiejszego nie otrzymali oni należnej im zapłaty. W związku z zaistniałą sytuacją w ciągu ostatniego półrocza plantatorzy, ponosząc dodatkowe koszty, wnieśli szereg powództw o zapłatę przeciwko Zrzeszeniu. Co ważne, Zrzeszenie uznaje roszczenia rolników i uważa je za słuszne, ale mimo dobrej woli nie może ich zrealizować. Wynika to z okoliczności, iż Zrzeszenie dokonało sprzedaży zakupionego od rolników tytoniu, z której środki finansowe miały zaspokoić zobowiązania wobec rolników. Tytoń został kupiony przez spółkę Luxor z siedzibą w Małej Wsi, która jednakże nie dokonała zapłaty. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że w trakcie postępowania pod koniec sierpnia 2015 roku zabezpieczono susz tytoniowy znajdujący się w magazynach Luxor, w tym dostarczony przez plantatorów. Następnie 4 kwietnia br. wydano postanowienie dotyczące dowodów rzeczowych. Częściowo uznano w nim za zbędny do postępowania susz tytoniowy i zwolniono go częściowo spod zabezpieczenia. Postanowienie to zostało zaskarżone przez Spółkę Luxor. Konieczne jest podkreślenie, iż pomimo tego, że roszczenia i powództwa rolników są zasadne, to nawet uzyskane w przyszłości korzystne orzeczenia sądów nie będą mogły być wyegzekwowane, jeżeli wyprodukowany przez plantatorów tytoń nie zostanie zwolniony spod zabezpieczenia. 

urząd MArszałkowski projekt

Przedstawiony problem jest szczególnie dotkliwy, bowiem dla wielu rolników Zrzeszenie Producentów Tytoniu „POL-TABAC” było jedynym odbiorcą i w związku z tym nie otrzymali oni zapłaty za tytoń wyprodukowany w 2014 roku. Należności rolników wahają się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, których to środków zostali pozbawieni w niezawiniony sposób poprzez problemy prawne kolejnych nabywców, a w konsekwencji związane z tym działania organów ścigania. Mając na uwadze całokształt przedstawionych okoliczności, proszę o pomoc i interwencję w sprawie lubelskich plantatorów tytoniu, którzy pokładają nadzieję, iż pochyli się Pan nad ich problemem – prosił w liście skierowanym do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak. W obronie plantatorów razem z posłem wystąpił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Przypomnijmy, że na początku tego roku w odpowiedzi na wniosek plantatorów tytoniu dotyczący braku zapłaty za dostarczony susz tytoniowy firmie Luxor poseł wystosował pismo interwencyjne do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. – Mam głęboką nadzieję, zwłaszcza z uwagi na fakt toczącego się w prokuraturze postępowania, że zostanie ono niezwłocznie zakończone, zaś wątpliwości co do obowiązku akcyzowego jednoznacznie rozstrzygnięte. Zdaje sobie sprawę, że od ww. zależy przyszłość zrzeszeń producentów tytoniu jak i los plantatorów, także mieszkańców gminy Obsza, dlatego ze swojej strony dołożę wszelkich możliwych starań, aby niniejsza interwencja została zakończona pozytywnie – zapewniał wówczas plantatorów poseł Zawiślak.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.