Tysiące nowych emerytów w regionie

1 października wiek emerytalny został obniżony dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn – do 65 lat. Większość ruszyła po emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy tylko uzyskała uprawnienia. Do końca 2017 roku z możliwości przejścia na emeryturę w obniżonym wieku w Oddziale ZUS w Biłgoraju skorzystało ponad 6,6 tys. osób.

Co trzecia z nich już wcześniej pobierała jakieś świadczenie z ZUS: wcześniejszą emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Aktywni zawodowo stanowili zaledwie 41 proc. wnioskodawców. Natomiast co piąta osoba w momencie składania wniosku o emeryturę nie miała żadnego świadczenia ani pracy – była zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy albo w ogóle bez ubezpieczenia.

Większość już dostała emeryturę

Do końca ubiegłego roku biłgorajski ZUS rozpatrzył 93 proc. wniosków. Wśród nowych emerytów przewagę liczebną mają kobiety. Większość zdecydowała się pobierać świadczenie na konto w banku. Pozostali dostają wypłaty przekazem pocztowym.

Około 11 proc. z osób, którym biłgorajski ZUS przyznał emeryturę, jeszcze pracuje na umowę o pracę. Z tego powodu mają zawieszone wypłaty. Gdy rozwiążą umowę i dostarczą świadectwo pracy do ZUS, instytucja uruchomi wypłatę również dla nich.

Średnie świadczenia nowych emerytów z tego terenu wynoszą: około 1455 zł dla kobiet i ok. 2195 zł dla mężczyzn.

Rekordy emerytur w regionie

Obecnie najwyższą emeryturę w województwie lubelskim pobiera mężczyzna, który przepracował ponad 60 lat z wysokimi zarobkami i wystąpił do ZUS o świadczenie dopiero po 80. roku życia. Pobiera co miesiąc prawie 20,9 tys. zł i jest to aktualnie najwyższa emerytura w Polsce. W Oddziale ZUS w Biłgoraju najwyższa emerytura wynosi 8392 zł.

Na drugim biegunie jest emerytka, która była ubezpieczona w ZUS przez trzy lata, z bardzo niskimi składkami. Otrzymuje 2 złote 12 groszy, jednak jednocześnie pobiera drugą emeryturę z KRUS, ponieważ większość życia przepracowała w rolnictwie.

 

Małgorzata Korba

regionalny rzecznik ZUS

w województwie lubelskim

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.