- Reklama -

Tworzą mapę zagrożeń powiatu biłgorajskiego

Konsultacje społeczne, które odbyły się w każdej gminie powiatu, były jednym z elementów tworzenia mapy zagrożeń. Poświęcone zostały sporządzeniu wykazu miejsc zagrożonych przestępczością kryminalną oraz wykroczeniami uciążliwymi społecznie. Będzie on uwzględniany w planowaniu codziennej służby funkcjonariuszy Policji. Konsultacje miały doprecyzować powstające mapy pod względem poczucia bezpieczeństwa. Brali w nich udział przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi oraz przedstawiciele lokalnej społeczności w każdej poszczególnej gminie. Tworzone mapy zagrożeń mają odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby jak również wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli, zawierać prognozy zagrożeń również w związku z organizacją różnorodnych imprez oraz być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli. Mapy zagrożeń mają przedstawić jak na danym terenie postrzegane jest bezpieczeństwo oraz ewentualne zagrożenia.

Konsultacje społeczne poświęcone były zapowiedzianej przez MSWiA budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. Odbyły się we wszystkich województwach, powiatach oraz gminach. Stworzone następnie mapy zagrożeń mają pozwolić na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych policji oraz kierowanie sił i środków w określone miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

 Główne wnioski z konsultacji, które odbyły się w mieście Biłgoraj to: częstsze patrolowanie osiedli przez dzielnicowych i patrole piesze, stanowcze reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących oraz zamontowanie monitoringu na terenie miasta.

Mieszkańcy gminy Biłgoraj podkreślali, że konieczne byłoby zamontowanie monitoringu w miejscach przebywania większej ilości osób. Istotne dla mieszkańców jest również reagowanie policji na niebezpieczne zachowywanie się kierujących na drogach oraz ograniczenie wałęsających się bezpańskich psów. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na konieczność odpowiedniego oświetlenia ulic i chodników.

 Gmina Aleksandrów podczas konsultacji zwróciła uwagę na: ograniczenie przekraczania prędkości przez kierujących pojazdami, częstsze patrole policji również w godzinach nocnych, zwiększenie kontroli prędkości i trzeźwości. Pojawił się również pomysł utworzenia posterunku policji. Według mieszkańców, konieczne jest również utworzenie wysepek drogowych w pobliżu szkół i przedszkoli oraz wyznaczenie przejść dla pieszych w okolicy przystanków komunikacyjnych.

 Mieszkańcy gminy Biszcza zwrócili uwagę na dostęp młodzieży do narkotyków i dopalaczy. Problemem w gminie są również wałęsające się bezpańskie psy, znaczne przekraczanie prędkości w obszarze zabudowanym w Biszczy oraz brawurowa jazda na motocyklach. Brak oświetlenia ulic oraz brak chodników sprzyja zagrożeniom na drodze. Konieczne jest również ograniczanie zaśmiecania przystanków autobusowych oraz brzegu rzeki Tanew i lasów. Mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność zamontowania nowocześniejszego monitoringu na terenie szkoły oraz zwiększenie ilości patroli policyjnych.

 Gmina Frampol ma problem z wałęsającymi się psami. Mieszkańcy wskazali również na konieczność zażegnania jednego z sąsiedzkich konfliktów oraz ograniczenie wizyt domokrążców zbierających datki na różne cele. Policja powinna reagować na nieprzestrzeganie znaków drogowych oraz prowadzić kontrole miejsc gdzie znajdują się automaty do gier.

Mieszkańcy gminy Goraj chcieliby, aby na ich teren powrócił posterunek policji. Ich zdaniem, policja powinna zwracać większą uwagę na popełnianie wykroczeń drogowych w Goraju oraz proponowali zwiększenie ilości patroli.

- Reklama -

 Mieszkańcy gminy Józefów zauważyli zbyt srogie traktowanie pieszych za przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych. Ich zdaniem konieczne jest wyznaczenie dodatkowych przejść przez jezdnię. Konieczne jest również ograniczenie spożywania alkoholu przy niektórych obiektach i sklepach spożywczych. Aby czuli się bezpiecznej, policja powinna zwiększyć patrole w godzinach wieczorowo-nocnych oraz zwracać uwagę na pojazdy jeżdżące ze zbyt dużą prędkością.

 Mieszkańcy gminy Księżpol podczas konsultacji wysunęli trzy wnioski: ograniczenie niszczenia mienia, zwiększenie patroli policyjnych, wyeliminowanie zbyt szybką jazdę kierujących pojazdami.

 Biorący udział w konsultacjach mieszkańcy gminy Łukowa również wnioskowali o zwiększenie ilości patroli policyjnych oraz ograniczenie spożywania alkoholu przy niektórych sklepach spożywczych, ograniczenie hałasów młodzieży w godzinach nocnych. Zwrócili również uwagę na konieczność przeprowadzenia szkoleń strażaków OSP na temat kierowania ruchem drogowym.

 Główny problem w gminie Obsza to przestępstwa i wykroczenia w rejonie baru w Obszy. Policjanci powinni wyeliminować niszczenie mienia na terenie gminy, zwiększyć ilość patroli policyjnych oraz karać kierowców za zbyt szybką jazdę.

 Problemy, na jakie zwrócili mieszkańcy gminy Potok Górny, to: wałęsające się bezpańskie psy, przekraczanie prędkości w obszarze zabudowanym w Potoku Górnym, brawurowa jazda na motocyklach, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, wypalanie śmieci oraz  wywożenie ich do lasu. Policjanci powinni reagować na niszczenie przez rolników gminnych dróg gruntowych oraz zwiększyć ilość patroli.

 Mieszkańcy gminy Tarnogród wnioskują o zwiększenie ilości patroli policyjnych oraz zainstalowanie monitoringu na terenie parku w Tarnogrodzie. Aby na terenie gminy było bezpieczniej, należy ograniczyć niszczenie mienia, spożywanie alkoholu oraz przekraczanie prędkości przez kierujących pojazdami.

Wnioski, jakie wysunęły się po konsultacjach w gm. Tereszpol, to: ograniczenie wałęsania się bezpańskich psów, represjonowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących oraz pieszych, ograniczenie spożywania alkoholu przy niektórych sklepach spożywczych. Mieszkańcy wnioskowali również o częstsze kontrole okolic, gdzie znajdują się automaty do gier oraz ograniczenie brawurowej jazdy na motocyklach.

Mieszkańcy gminy Turobin wnioskowali o częstsze kontrole barów i miejsc, gdzie spożywany jest alkohol, zaśmiecany teren i niszczone mienie. Od dzielnicowych oczekują częstszego udziału w spotkaniach poszczególnych sołectw. Poddali również pomysł utworzenia  posterunku policji na terenie gminy.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.