- Reklama -

Turobin szuka partnera

Gmina Turobin ogłosiła otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Konkurs ma na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, a także kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Aby gmina mogła wystartować w konkursie potrzebny jest jej partner. Jednak jest warunek. Musi on być podmiotem spoza sektora finansów publicznych. Głównym celem takiego partnerstwa będzie wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, jak również realizacja zadań ujętych w projekcie.

- Reklama -

Projekt polegać będzie na organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa). W ramach takiego projektu zostaną podniesione kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Dodatkowo będą organizowane i udzielane porady edukacyjno-zawodowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zadanie ma sprzyjać tworzeniu warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażeniu pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Projekt realizowany będzie przez gminę Turobin. Zainteresowani mają czas do 11 kwietnia na złożenie odpowiednich dokumentów. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.