- Reklama -

- Reklama -

Turobin odzyska prawa miejskie?

Turobińscy radni podjęli uchwałę dotyczącą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia praw miejskich dla Turobina.

- Reklama -

Władze gminy czynią starania, aby Turobin odzyskał prawa miejskie. Radni podjęli uchwałę dotyczącą uruchomienia procedury związanej z nadaniem Turobinowi statusu miasta. Teraz odbędą się konsultacje wśród mieszkańców. Jeżeli będą one na „tak”, zostanie opracowany wniosek, w którym będą opisane wszystkie uwarunkowania. Turobin musi przekonać wojewodę i Radę Ministrów, że zasługuje na odzyskanie praw miejskich.

– Na wniosek mieszkańców Turobina rozpoczęliśmy procedurę odzyskania praw miejskich. Rada Gminy podjęła uchwałę obligującą mnie do konkretnych działań w tym celu. Turobin posiada zabudowę miejską z charakterystycznym układem ulic. Po remontach, które podjęliśmy w tym roku, a głównie mam na myśli przebudowę ulicy Rynek wraz z chodnikami i parkingami, Turobin wygląda bardzo ładnie, więc śmiało można powiedzieć, że jest to miasto – mówi wójt gminy Turobin Andrzej Kozina. 

O to, aby Turobinowi przywrócić prawa miejskie zabiega również Stowarzyszenie Turobińszczyzna. – W 1866 roku (według niektórych źródeł), ukazem carskim, społeczność Turobina i całej Turobińszczyzny została rzucona na kolana. Przed wami, tj. Zarządem Gminy, jest szansa, aby podnieść z kolan społeczność Turobina i Turobińszczyzny i dać satysfakcję potomkom rozrzuconym po Polsce i świecie, że ich praojczyzna powstała z kolan i będzie się rozwijać dzięki mądremu zarządzaniu  mówi Zenon Pastucha. 

Warto zaznaczyć, że pierwsze wzmianki o wsi królewskiej Turobin pochodzą z 1389 roku (akt nadania Turobina Dymitrowi z Goraja). W 1420 r. król Władysław Jagiełło nadał Turobinowi prawa miejskie. Z czasów Górków pochodzi także herb i pieczęć Turobina. Herb przedstawia łódź w czerwonym polu.

- Reklama -

Turobin był często niszczony przez Tatarów, później Kozaków  i Szwedów. W 1576 roku powstała samodzielna gmina żydowska. W 1657 roku wybudowano synagogę. W 1795 roku Turobin znalazł się w austriackim zaborze. Od 1809 roku Turobin należał do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku do Królestwa Polskiego. W 1825 roku wybudowano drugą synagogę. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku liczni mieszkańcy Turobina wzięli udział w walkach przeciwko Rosjanom. W odwecie za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym władze carskie w 1866 roku odebrały Turobinowi prawa miejskie.

Zniszczony całkowicie przez 2 ogromne pożary w 1914 i 1915 roku Turobin nie odzyskał w Polsce niepodległej praw miejskich.

Po II wojnie światowej Turobin i jego okolice były miejscem krwawych starć między siłami patriotycznymi a zwolennikami porządku reprezentowanego przez PKWN.

1 stycznia 1999 r. gmina Turobin, licząca 24 sołectwa, została włączona do powiatu biłgorajskiego. Gmina Turobin jest najbardziej wysuniętą na północ gminą pow. biłgorajskiego, położoną na ważnym szlaku komunikacyjnym z Lublina przez Biłgoraj do Przemyśla. Miejscowość oddalona jest od Biłgoraja o ok. 40 km i o ok. 60 km od Lublina. Teren gminy sąsiaduje z gminami: Żółkiewka, Rudnik, Radecznica, Goraj, Chrzanów, Zakrzew, Wysokie.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.