- Reklama -

Turobin dostał pieniądze na drogę

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczyli umowy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Udzielenie dotacji kolejnym 5 jednostkom na dofinansowanie zadań możliwe było dzięki uzyskaniu oszczędności poprzetargowych. Umowy zostały podpisane z gminami Telatyn, Turobin, Leśniowice, Modliborzyce na realizację zadań obejmujących łączny odcinek 3,1 km dróg gminnych o wartości blisko 3 mln zł, w tym dotacja w wysokości około 1,5 mln zł oraz z miastem Chełm na przebudowę 0,4 km odcinka drogi powiatowej o wartości 1,9 mln zł, przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 704 tys. zł. 

- Reklama -

Po podpisaniu kolejnych umów w województwie lubelskim będzie realizowanych 70 zadań (50 na drogach gminnych oraz 20 na drogach powiatowych). Obejmą one przebudowę i budowę 256 km dróg lokalnych.

Celem Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych jest udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Założeniem programu na lata 2016-2019 jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej. Przebudowa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej ma zapewnić także lepsze powiązanie dróg lokalnych z sobą wzajemnie oraz z drogami wojewódzkimi i krajowymi, ma także poprawić parametry techniczne dróg. Na realizacje programu zaplanowano budżet w wysokości 4 mld zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.