- Reklama -

Turobińskie rodziny bogatsze o 3 mln zł

W gminie Turobin podsumowano realizację rządowego programu Rodzina 500+. – W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie wpłynęły 454 wnioski o świadczenie wychowawcze, z czego 5 w formie elektronicznej. Rozpatrzonych zostało 447 wniosków o świadczenie wychowawcze, natomiast 7 wniosków przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa Lubelskiego czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – informuje Beata Ogorzałek, inspektor ds. świadczeń rodzinnych. Nie wszyscy jednak mogą korzystać z programu. W okresie od 1 kwietnia 31 grudnia łącznie wydano 455 decyzji, z czego 15 odmawiających przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. – Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2 895 733,00 zł dla 431 rodzin z terenu naszej gminy – dodaje Ogorzałek. 

Do turobińskiego GOPS-u wciąż napływają nowe wnioski. – Obecnie wnioski są realizowane w systemie miesięcznym według następujących zasad: jeśli wnioski zostaną złożone do 10 dnia miesiąca włącznie, to decyzja i wypłata nastąpią do końca tego miesiąca, natomiast gdy wnioski będą po 10 dniu danego miesiąca, wówczas decyzja i świadczenia trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony – wyjaśnia inspektor ds. świadczeń rodzinnych. Przypomnijmy również, że aktualnie trwający okres zasiłkowy kończy się w dniu 30 września 2017 r. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczynający się od 1 października 2017 r. będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

- Reklama -

Na co rodzice przeznaczą pieniądze? Według badania "Sytuacja na rynku consumer finance", zrealizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki SGH. Największa grupa rodzin wydaje pieniądze z rządowego programu na podstawowe artykuły. 42,6 proc. badanych środki z programu "Rodzina 500 plus" przeznacza na żywność i ubrania, 34,2 proc. wydaje pieniądze na pokrycie opłat związanych z przedszkolem, a 32 proc. na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci. 

Dzięki dodatkowym środkom rodziny coraz częściej planują, na co wydadzą pieniądze w przyszłości. Gospodarstwa domowe deklarują, że w przyszłości chcą zwiększyć wydatki na edukację oraz opłaty związane z przedszkolem i szkołą. Badane rodziny przyznają, że mniejszą część środków z programu "Rodzina 500 plus" przeznaczać będą na żywność i ubiór.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.