- Reklama -

Trzy gminy otrzymały pieniądze na wąwozówki

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przekazał pieniądze przedstawicielom 34 jednostek samorządu terytorialnego: 8 powiatom i 26 gminom, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach PRGIPID na 2018 rok. Łączna kwota dofinansowania dla tych jednostek wyniosła ponad 35 mln zł, a wkład własny ponad 46 mln zł. Dzięki realizacji inwestycji na terenie województwa zmodernizowanych zostanie bądź powstanie blisko 67 km dróg lokalnych. – Mam dziś przyjemność wręczenia wyczekiwanych promes na budowę dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Chcę państwu zakomunikować, że w tym roku przekazujemy kolejne 60 mln złotych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W kadencji, w której mam zaszczyt i honor pełnić funkcję wojewody, przekazujemy łącznie z dzisiejszymi środkami ponad 180 mln złotych w ramach tego programu. Dla porównania, moi poprzednicy przez całe 4 lata kadencji wydali 179 mln – zaznaczył wojewoda Przemysław Czarnek, odwołując się do kontekstu zainicjowanego przez opozycyjnych posłów spotkania samorządowców w Biłgoraju, podczas którego podjęto uchwałę opartą o zmanipulowane informacje o przyznawanych kwotach w ramach tego programu. – Temat dróg gminnych zawsze był i jest przedmiotem moich działań w Warszawie, które mają na celu zwiększanie puli środków na odbudowę powiatowej i gminnej infrastruktury na terenie województwa lubelskiego i rzeczywiście tak się dzieje. Te środki zwiększają się – zaznaczył wojewoda.

"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Na 2018 rok dla województwa lubelskiego przewidziana została kwota dotacji w wysokości ponad 60 mln zł. Na liście wniosków zakwalifikowanych w ramach PRGiPID w 2018 r., w limicie dostępnych środków finansowych, znalazły się 54 zadania – 13 zadań dotyczy dróg powiatowych, 41 zadań dotyczy dróg gminnych. Łącznie przebudowanych zostanie 122 km dróg na terenie województwa lubelskiego, w tym 62 km dróg powiatowych oraz 60 km dróg gminnych. Szacunkowy koszt realizacji zadań wyniesie ponad 134 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa będzie stanowiła 44,97 proc., natomiast udział własny jednostek samorządu terytorialnego – 55,03 proc.

Na realizację zaplanowanych inwestycji samorządy mają czas do końca roku. W naszym powiecie pieniądze trafią do trzech gmin. Gmina Turobin otrzymała 335 tys. zł (na zabezpieczenie wąwozu w miejscowości Żurawie), gmina Goraj dostała 193 tys. zł (wąwóz w Goraju), a gmina Frampol wyremontuje drogi za 105 tys. zł (w miejscowości Smoryń). 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.