- Reklama -

- Reklama -

Trzecie podejście do przekształcenia szkoły

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Tarnogrodzie po raz trzeci radni podjęli uchwałę dotyczącą przekształcenia szkoły w Różańcu Pierwszym. Po raz kolejny dyrekcja i nauczyciele tej placówki prosili samorządowców o zmianę swojej decyzji. Przewodniczący Rady Piotr Marczak odczytał pisma jakie skierowała do samorządu rada pedagogiczna i pracownicy szkoły. Nauczyciele pisali, że 30 marca 2016 roku złożyli zażalenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Do tej pory nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Prosili zatem aby wstrzymać się z podejmowaniem ostatecznych decyzji, gdyż sprawa nie jest jeszcze zakończona. 

Uzasadnienie do uchwały odczytała wiceprzewodnicząca Anna Kuziak. – Lubelski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował przekształcenie Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym w Szkołę Filialną w Różańcu Pierwszym o strukturze klas 1, 2, 3, włączoną w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim z dniem 31 sierpnia 2016 roku – mówiła radna. Pozytywnie do proponowanej uchwały odniosła się także Rada Wojewódzka OPZZ w Lublinie. Negatywną opinię natomiast wyraził NSZZ „Solidarność” w Biłgoraju.

W czytanym uzasadnieniu podano główne przyczyny przekształcenia szkoły i zmiany jej organizacji. Najważniejszą z nich jest mała liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Z przedstawionych danych wynika, że w klasach 1-6 uczy się 35 uczniów, a w klasie „0” uczy się 8 uczniów. – Struktura sieci szkół podstawowych na terenie gminy jest oceniana negatywnie, w szczególności dotyczy to dwóch placówek o identycznym stopniu organizacji, mieszczących się w jednej miejscowości. Szkoła Podstawowa w Różańcu Pierwszym i Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim znajdują się w odległości około 1,5 km od siebie – odczytywała radna, zaznaczając, że rodzice uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym już w chwili obecnej często dokonują wyboru szkoły w Różańcu Drugim, posyłając tam swoje dzieci. – Przyczyną tego jest m. in. fakt, że Szkoła im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego stwarza uczniom lepsze warunki nauczania, wychowania i opieki niż Szkoła Podstawowa w Różańcu Pierwszym, czego dowodzą wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w obu szkołach – tak swoją decyzję uzasadniali radni, zwracając też uwagę na to, że znaczna część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w systemie klas łączonych, co przy tak małej liczbie uczniów utrudnia prawidłowe organizowanie procesu nauczania. Po przekształceniu szkoły w Różańcu Pierwszym uczniowie klas 4-6 będą się uczyć w większych zespołach klasowych i nie będzie konieczności łączenia klas.

- Reklama -

W maju 2013 roku przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Różańcu Pierwszym zewnętrzną ewaluację całościową, w której ustalono poziom E w obszarze – efekty pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły. Poziom E jest najniższy w 5-stopniowej skali oceny i oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę – argumentuje Rada. Dodatkowo w szkole miało dochodzić od lat do licznych sporów i konfliktów personalnych, które miały swoje odzwierciedlenie miedzy innymi w licznych sprawach sądowych jak również w komisji dyscyplinarnej. 

Stan techniczny szkoły też nie jest zadowalający i wymaga wielu nakładów. Jeden z nauczycieli placówki zgłosił nawet do Sanepidu problem z pomieszczeniami dydaktycznymi, które znajdują się w piwnicy budynku. Stwierdzono wówczas nieprawidłowości, które poskutkowały wyłączeniem tych sal z użytku przez dzieci. 

Przystąpiono do głosowania. Wielkich zmian, w porównaniu z wcześniejszymi spotkaniami, nie było. 10 radnych było „za” przekształceniem szkoły, 4 radnych było „przeciw”, natomiast 1 głos był wstrzymujący. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.