Moto Tech

- Reklama -

Trwają remonty dróg gminnych

Podczas wakacji w gminie Turobin prowadzone są remonty dróg gminnych. Zaplanowane remonty zostaną przeprowadzone w pięciu miejscowościach, tj. w Tokarach, Rokitowie, Zagroblu, Elizówce, Czernięcinie Głównym. 

W lipcu firma WOD-BUD z Kraśnika rozpocznie  realizację inwestycji pn. Remont drogi gminnej oznaczonej numerem 109139L w miejscowości Tokary od km 0+400 do km 0+920. Zakres prac będzie obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni, roboty wykończeniowe. Odcinek o długości 520 m zostanie wykonany do 19 sierpnia 2016 r. Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wynosi ponad 116 tys. zł, w tym wkład środków funduszu sołeckiego miejscowości Tokary w wysokości blisko 16 tys. zł.

Także na lipiec zaplanowane jest rozpoczęcie realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej numer 4210 w Rokitowie.Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Janowie Lubelskim. Zakres prac będzie obejmował podobne prace jak w Tokarach. Odcinek o długości 255 m zostanie wykonany do 19 sierpnia 2016 r. Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wynosi ponad 65 tys. zł, w tym wkład środków funduszu sołeckiego miejscowości Rokitów w wysokości blisko 8 tys. zł.

- Reklama -

Kolejna inwestycja pn. Remont drogi gminnej oznaczonej numerem 109128L w miejscowości Zagroble od km 0+056 do km 0+63 także rozpoczęła się w lipcu. Remont wykona firma WOD-BUD z Kraśnika. Zakres prac jest taki sam jak przy wcześniejszych inwestycjach. Odcinek o długości 580 m zostanie wykonany do 19 sierpnia 2016 r. Koszt zadania to ponad 114 tys. zł, w tym pieniądze sołeckie miejscowości Zagroble i Załawcze w wysokości blisko 20 tys. zł. 

1 lipca 2016 r. rozpoczęto realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej oznaczonej numerem 109110L od km 0+800 do km 1+300 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Elizówka. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Janowie Lubelskim. Zakres prac będzie obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz roboty wykończeniowe. Odcinek o długości 500 m zostanie wykonany do 30 września 2016 r. Koszt modernizacji wraz z nadzorem wynosi ponad 87 tys. zł. Zadanie zostanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Również w lipcu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z Tomaszowa Lubelskiego rozpocznie realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 109133L w miejscowości Czernięcin Główny od km 0+000 do km 1 + 311. Zakres prac będzie wyglądał podobnie jak przy wyżej opisanych inwestycjach. Odcinek o długości 1,311 km zostanie wykonany do 30 września 2016 roku. Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi blisko 175 tys. zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.