- Reklama -

Trwa rozbudowa budynku Urzędu Gminy

W gminie Goraj trwa rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Pieniądze na ten cel władzom udało pozyskać się ze środków zewnętrznych.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane przy istniejącym budynku Urzędu Gminy w Goraju. Realizacja tego zadania odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy realizowany w 2018 roku obejmuje przebudowę głównego wejścia do budynku, wymianę pokrycia dachowego. Natomiast drugi etap realizowany będzie 2019 roku i obejmie prace termo modernizacyjne i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Reklama -

Wartość całkowita projektu wynosi 1 272 930,00 zł, natomiast wartość dofinansowania to 811 470,73 zł.

20 grudnia 2017 roku została podpisana umowa między Województwem Lubelskim a Gminą Goraj o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.