- Reklama -

Trwa nabór wniosków od WFOŚiGW w Lublinie

Od 14 do 30 kwietnia potrwa nabór wniosków do WFOŚiGW w Lublinie w ramach programu finansowania służb ratowniczych – mały strażak. Można otrzymać do 15 tys. zł na zakup sprzętu.

Dofinansowanie dla jednej jednostki OSP wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 15 000,00 zł. W ramach tego dofinansowania można dokonać zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnionych w wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.

O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie jednostki OSP, które nie otrzymały wsparcia w roku 2020 w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Znaczenie ma również liczba uzyskanych punktów z tytułu przynależności OSP do KSRG, poziomu zabezpieczenia operacyjnego gminy, ilości członków OSP spełniających warunki do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ilości interwencji i dyspozycyjności OSP na przestrzeni ostatnich 5 lat.

- Reklama -

Termin składania wniosków: od 14.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Wnioski należy składać na właściwym formularzu, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy na skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Więcej informacji na stronie wfos.lublin.pl (LINK)

~Kuliński MIchał

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.