Komora mikołaj głowny

- Reklama -

Trochę w Łukowej, trochę w Księżpolu

Oznakowanie drogi powiatowej w miejscowości Budzyń (gmina Księżpol) niejednego kierowcę może wprawić w osłupienie. Wjeżdżając do wsi, mijamy tabliczkę z nazwą miejscowości, dopiero po przejechaniu kilkuset metrów widzi się napis "Chmielek". Na końcu wsi znów jest tabliczka z informacją, że to jest koniec Budzynia. Znak na środku wsi stanął kilka tygodni temu.

– To chyba dlatego, że wracamy do sprawy zmiany granic administracyjnych i przyłączenia całej wsi do Księżpola – uważa Józef Dybiak, mieszkaniec Budzynia.

Sprawa Budzynia zrobiła się głośna już w 2012 roku, kiedy do Urzędu Gminy Księżpol wpłynął wniosek mieszkańców. Chcieli oni, aby cała wieś znajdowała się w tej gminie. – Dzieci z Budzynia chodzą do szkoły w Księżpolu. Formalności związane z odbiorem śmieci załatwialiśmy w urzędzie w Księżpolu. Wodociąg mamy z Księżpola, światło uliczne też. Gmina Księżpol zbudowała u nas chodnik i plac zabaw dla dzieci. Do Łukowej płacimy tylko podatki, a nic z tej gminy nie mamy – dodaje pan Józef.

- Reklama -

Mało tego, pomieszana jest numeracja budynków. Zaraz za numerem 20 jest numer 225 (bo to już jest adres Chmielka). – Jest to mylące dla służb ratowniczych. Mając pilne wezwanie do tego domu w Chmielku, karetka, straż czy policja będzie szukać w Chmielku, a nie w Budzyniu – mówi dalej. – Przez to zamieszanie my już dużo straciliśmy. Gospodarstwa położone na terenie gminy Łukowa nie mają na przykład solarów. W przyszłości gmina Księżpol będzie budować kanalizację. Znowu będziemy pominięci? – pytają niezadowoleni mieszkańcy Budzynia. 

Sprawa o zmianę granic administracyjnych już raz była w obiegu, lecz ze względów formalnych nie została doprowadzona do końca. – W 2016 r. do wojewody lubelskiego wpłynął wniosek w sprawie zmiany granic gmin: Księżpol i Łukowa poprzez przyłączenie do gminy Księżpol części miejscowości Budzyń, z której kilka gospodarstw leży obecnie na obszarze gminy Łukowa. Wniosek nie spełniał wszystkich wymogów formalnych określonych przepisami prawa, wobec czego nie mógł być przekazany do ministra spraw wewnętrznych i administracji celem rozpatrzenia. W związku z powyższym został zwrócony wnioskodawcy – informuje Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody.

Procedura jest taka, że zainteresowana rada gminy składa w sprawie wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody lubelskiego do dnia 31 marca danego roku. Po  przeprowadzonej formalnej weryfikacji wniosku i dokonanej analizie przedłożonych dokumentów wojewoda lubelski wydaje opinię. Całość dokumentacji zostaje przekazana do rozpatrzenia, w terminie miesiąca od wpłynięcia wniosku, do ministra właściwego ds. administracji. W przypadku pozytywnej decyzji Rady Ministrów zmiana granic gmin wchodzi w życie od 1 stycznia przyszłego roku budżetowego. Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie wydawane jest do 31 lipca każdego roku.

 Obecnie gmina Księżpol przygotowuje kolejny wniosek do wojewody. Przeprowadzone zostały już konsultacje społeczne w Chmielku. Sprawa jest w toku.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.