- Reklama -

Tomasz Obszański na czele Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”

Wzięli w nim udział delegaci z terenu województwa oraz zaproszeni goście wśród nich: Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” i Senator RP, Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Krzysztof Dziewulski – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie, Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marek Wojciechowski – wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Zdzisław Antoń – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, Andrzej Ryl – Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, Krzysztof Choina – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, oraz Gustaw Jędrejek – Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

W Zjeździe Wojewódzkim NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie uczestniczyło ok. 150  delegatów z 13 powiatów województwa lubelskiego.

Zjazd otworzyła Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”, Poseł na Sejm RP – Teresa Hałas. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, zgodnie podkreślając doniosłość i rangę tego wydarzenia.

Po wystąpieniach gości przyjęto regulamin obrad oraz wybrano przewodniczącego oraz sekretarza Zjazdu. Przewodniczącym Zjazdu prowadzącym obrady został Jacek Adamczuk, sekretarzem Zjazdu wybrano Andrzej Komorowski, dokonano także wyboru komisji zjazdowych. Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność Teresa Hałas przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku.

Kolejnym punktem obrad był wybór władz wojewódzkich. Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” został pan Tomasz Obszański.

 

Tomasz Obszański ma 40 lat, żonaty, troje dzieci. Ukończył Technikum Rolnicze w Różańcu, następnie  studiował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Prowadzi 30 hektarowe gospodarstwo rolne w Tarnogrodzie w powiecie biłgorajskim. Tak jak rodzice, swoją przyszłość związał z pracą na roli. – Cała moja edukacja a przede wszystkim praca w gospodarstwie utwierdziła mnie, że jest to moja pasja i tak jak moja rodzina – jest całym moim życiem. Moje gospodarstwo przeszło dużą restrukturyzację, gdzie głównym nurtem działalności stała produkcja metodami ekologicznymi. Jestem jednym z pierwszych rolników w naszym regionie, którzy zakładali gospodarstwa ekologiczne. W tamtym czasie proces wdrożenia i certyfikacji ekologicznej był czymś zupełnie nowym i nieznanym. W niedługim czasie udało mi się również zachęcić innych rolników do założenia podobnych gospodarstw, co pozwoliło nam utworzyć grupę producencką – mówi Tomasz Obszański. – W swojej działalności staram się wykorzystywać nowoczesne metody produkcji – nowe odmiany roślin, nowatorskie sposoby upraw, przechowywania i sprzedaży produktów. Zawsze staram się pomagać innym, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, co zostało zauważone przez osoby i instytucje z naszego regionu oraz z innych obszarów polskich. Za każdym razem staram się promować nasz region, ponieważ jestem jego częścią – dodawał.

Gospodarstwo Tomasza Obszańskiego wyspecjalizowało się w produkcji ekologicznej, w szczególności w uprawie roślin jagodowych, warzyw oraz roślin oleistych. Od kilku lat przy gospodarstwie działa olejarnia, w której tłoczone są na zimno oleje ekologiczne. W 1998 roku gospodarstwo utworzyło markę ekologicznych i zdrowych produktów „Barwy Zdrowia”. Gospodarstwo jest laureatem wielu nagród oraz posiada certyfikaty. Produkt Ekologicznego Gospodarstwa Ogrodniczego Tomasza Obszańskiego tj. olej tarnogrodzki został wpisany także na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarstwo Tomasza Obszańskiego, jako jedno z sześciu gospodarstw w Polsce i kilkudziesięciu w Europie z ramienia NSZZ RI „Solidarność” brało udział w międzynarodowym projekcie BERAS Implementation koordynowanym przez szwedzki Uniwersytet Södertörns, dotyczącym oprawę stanu Morza Bałtyckiego poprzez promocję systemu ERA (Ecological  Recycling Agriculture) zrównoważonego  rolnictwa  opartego o  recykling substancji odżywczych w gospodarstwie. Gospodarstwo zostało też wybrane przez Komisję Europejską do reportażu, który opisuje ciekawe inicjatywy w gospodarstwie rolnym.

Tomasz Obszański jest wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Rolnictwa Ekologicznego przy Radzie Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, uczestniczył także z ramienia Związku w pracach Komitetów Copa Cogeca w Brukseli.

- Reklama -

W 2013 roku Tomasz Obszański wraz z żoną Magdaleną i dziećmi pełnili rolę Starostów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich i reprezentowali Nasz region oraz Rolników z całej Polski na tym najważniejszym dorocznym święcie polskich rolników.

 

W skład Rady Wojewódzkiej weszli przewodniczący powiatów: Jerzy Panasiuk (powiat bialski), Wacław Bejda (powiat chełmski), Henryk Suchora (powiat janowski), Józef Wroński (powiat krasnostawski), Stanisław Wnuczek (powiat kraśnicki), Mieczysław Jóźwiak (powiat lubartowski), Zbigniew Dziekanowski (powiat lubelski), Andrzej Komorowski (powiat łukowski), Sławomir Ziętek  (powiat opolski), Piotr Jezierski (powiat radzyński), Stanisław Bondyra (powiat tomaszowski), Jacek Adamczuk (powiat zamojski)oraz wybrani w głosowaniu delegaci:Stanisław Ostrowski (powiat radzyński), Krzysztof Głuchowski (powiat łukowski), Henryk Maksymowicz (powiat zamojski), Józef Puzio (powiat janowski), Teresa Hałas (powiat krasnostawski), Piotr Zbierski (powiat lubartowski),  Wojciech Szozda (powiat zamojski), Kazimierz Gorczyca (powiat lubelski), Stanisław Skwarek (powiat biłgorajski),  Grzegorz Zarembski (powiat tomaszowski), Waldemar Rzepecki (powiat kraśnicki).

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Zaleszczyk, Sławomir Chmiel, Dariusz Langa, Małgorzata Bojarska, Władysław Pszczoła.

W obradach nie zabrakło też miejsca na konstruktywną dyskusję na temat trudnej sytuacji polskiego rolnictwa. Na Zjeździe Wojewódzkim NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Lublinie podjęto również szereg uchwał dotyczących Związku i bieżących problemów w rolnictwie.

Na tym Zjazd zakończono.

 

 

 

Biuro NSZZ RI „Solidarność”

w Zamościu

tel. 84 638 57 11

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.