- Reklama -

Tokarski zostaje na stanowisku

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek (17 marca br.) radni głosowali nad wnioskiem o odwołanie starosty Mariana Tokarskiego. Wniosek nie uzyskał większości.

 

31 grudnia 2015 r. wpłynął do biura Rady Powiatu w Biłgoraju wniosek grupy radnych Rady Powiatu o odwołanie z funkcji przewodniczącego Zarządu Powiatu starosty biłgorajskiego Mariana Tokarskiego. Był on uzasadniony brakiem współpracy z Radą Powiatu, ignorowaniem wniosków, brakiem rzetelnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, ogólnym stanem finansów Starostwa Powiatowego oraz brakiem reakcji na sytuację szpitala. Pod wnioskiem podpisali się: Stanisław Lewandowski, Dariusz Wolanin, Piotr Majcher, Józef Borowiec, Henryk Paska, Leszek Przytuła i Krzysztof Iwaniec.

- Reklama -

Artykuł 31. ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej (jej opinia była negatywna) na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.

W głosowaniu tajnym udział brało 22 radnych. „Za” odwołaniem było 10, „przeciw” 12 radnych. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. olejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 

Czytaj więcej we wtorkowym wydaniu NOWej!

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.