Toalety i bieżąca woda w polu?

Do naszej Redakcji zadzwoniła oburzona czytelniczka. Mówiła, że sanepid wymaga od rolników, aby w polu były przenośne toalety toi toi, bieżąca woda i ręczniki.

Do naszej Redakcji zgłosiła się mieszkanka gminy Biłgoraj, która ma plantację malin. Kobieta skarżyła się, że sanepid wymaga od rolników, aby w polu były toalety, bieżąca woda i ręczniki papierowe.  To skandal. Malina w skupach jest po 1,80 zł. Ile kilogramów musiałabym nazrywać, aby opłacić wynajęcie toi toi  skarży się kobieta. Dodajmy, że rolnik, który chciałby wynająć przenośną ubikację na cały okres zbiorów od sierpnia do października, musiałby zapłacić 1500 zł. Taki jest koszt koszt ich wynajęcia i obsługi.

Wymagania sanepidu to nie żart. Zalecenia takie wprowadzono już kilka lat temu. Przepisy dotyczą całego kraju. Urzędnikom chodziło o większą higienę przy zbieraniu owoców. Dlaczego sanepid dopiero teraz kładzie nacisk na ich przestrzeganie? Podobno ma to związek z wieloma przypadkami zatruć w ostatnim okresie zarówno w Polsce, jak i w krajach UE, do których eksportujemy nasze owoce, spowodowanymi m.in. norowirusami i wirusem wywołującym żółtaczkę pokarmową. Szczególnego nadzoru wymagają owoce miękkie, głównie malina, która musi być zbierana ręcznie i nie jest poddawana myciu w przetwórstwie. Zgodnie z przepisami, plantatorzy (o ile nie produkują na własny użytek) muszą się zarejestrować we właściwej powiatowej inspekcji sanitarnej. A zbierający muszą mieć możliwość skorzystania z toalety i umycia rąk. Zalecane jest więc ustawienie na polach toalet z wodą i mydłem (chyba że plantacja jest blisko domu), a pracownicy powinni zbierać owoce w rękawiczkach.

 Higiena na etapie produkcji i zbioru jest szczególnie ważna, gdyż następująca potem kontrola poszczególnych etapów podczas produkcji nie jest w stanie wyeliminować pierwotnych zanieczyszczeń. Główne źródła wirusów w żywności mogą pojawić się podczas pierwotnej produkcji, obejmując wodę, glebę, nawozy, ścieki. W 2018 roku Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Biłgoraju przeprowadziła 25 kontroli produkcji podstawowej (plantacji) oraz 3 kontrole dostaw bezpośrednich (sprzedaż własnych płodów rolnych na targowisku). Jedną kontrolę plantacji przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami PIORiN i IOŚ w ramach współpracy – informuje dr inż. Joanna Sarzyńska,  rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju. – Nie nałożono mandatów. Planowane są kolejne kontrole producentów produkcji pierwotnej oraz dostaw bezpośrednich – dodaje.

Zalecenia dla producentów produkcji podstawowej

 – Dobra jakość wody stosowanej do podlewania (nie może być zanieczyszczona fekaliami).

Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania.

Woda do upraw nie może być źródłem zanieczyszczenia owoców.

– Właściwe nawożenie płodów rolnych (nie wolno stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy).

– Bezwzględne przestrzeganie zasady mycia rąk (najlepiej mydłem ze środkiem bakteriobójczym) przed każdorazowym wejściem na pole.

– Posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy.

– Zakaz pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub ostra żółtaczka.

– Sposób zbioru – czy zbiór odbywa się ręcznie (w rękawiczkach lub bez), jeśli maszynowo – czy stan techniczno-sanitarny urządzeń do zbioru jest odpowiedni.

– Przeprowadzenie szkoleń pracowników zatrudnionych na plantacjach w zakresie higieniczno-sanitarnym.

– Posiadanie procedur dotyczących mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni.

– Przeprowadzenie kontroli czystości i jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru.

– Przestrzeganie i stosowanie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej oraz Standardowych Procedur Operacyjnych Sanitacji przez pracowników

– Zapewnienie dostępu wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz dostęp do czystej, pitnej wody do mycia rąk (bieżącej, z beczkowozów lub pojemników) oraz higienicznego suszenia rąk (ręczniki papierowe).

– Zapewnienie, że toalety (stałe lub przenośne) są:

umieszczone blisko powierzchni plantacji, w zamkniętym obszarze pola, gdzie pracuje personel, w wystarczającej ilości dla zatrudnionego personelu, tak zaprojektowane, że zapewniają higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń, tak zaprojektowane, że gwarantują brak możliwości przeciekań do wód gruntowych, są utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz instrukcje), myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.