- Reklama -

- Reklama -

To w powiecie biłgorajskim jest za darmo!

Nie za wszystko trzeba płacić w powiecie biłgorajskim. Poważnie. Jest lista jednostek, gdzie absolutnie bezpłatnie można otrzymać cenne i fachowe porady. Chodzi o poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, to także pomoc społeczna, problemy na rynku pracy i chyba najważniejsze -bo zwykle najdroższe - porady prawne. Zobaczcie gdzie, kiedy i jak szukać wsparcia na Ziemi Biłgorajskiej.

- Reklama -

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

POWIAT BIŁGORAJSKI

 

urząd MArszałkowski projekt
NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU
RODZINNE
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

Piecza zastępcza

 

 

ul. Bohaterów Monte Cassino 38

23-400 Biłgoraj

 

84 686-69-49

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

bilgorajpcpr@wp.pl  

Każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego

 

2 Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii św. Jerzego w Biłgoraju

 

 Przygotowanie do małżeństwa, porady małżeńskie ul. Ogrodowa 3

23-400 Biłgoraj

 

574 181 300 – doradca życia rodzinnego Po uzgodnieniu telefonicznym  

Każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego

 

3 Poradnia Życia Rodzinnego przy parafii

św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Problemy osobiste, katecheza przedmałżeńska

 

 

ul. Krzeszowska 1

23-400 Biłgoraj

 

 

84 686-16-96

Poradnia rodzinna
Czas letni – g. 17.30
Czas zimowy – g.16.30Katecheza przedmałżeńska
Czas letni – g. 18.30
Czas zimowy –
g. 17.30
 

wbatycki@zamosc.opoka.
org.pl

 

Każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego

 

 

4 Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK  

materialne wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, ubogich, mających problem z alkoholem, opieka nad  matkami samotnie

wychowującymi dzieci

 

 

ul. 3 maja 3

23-400 Biłgoraj

 

 

 

84 688-01-78

602 265 179

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 9.00-17.00

 

 

 

 

krzyk.bilgoraj@wp.pl

 

Każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego

 

PSYCHOLOGICZNE
5 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Biłgoraju  

Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań

 

Mediacje

 

ul. Kościuszki 41/43

23-400 Biłgoraj

 

84 686-10-66 Poniedziałek-Czwartek

g. 7.30-18.00

 

Piątek

g. 7.30-16.00

 

pppbil@poczta.fm  

Uczniowie szkół powiatu biłgorajskiego

 

6 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju  

Terapia zaburzeń i zachowań

 

 

ul. Pojaska 5

23-400 Biłgoraj

 

 

 

84 688-01-05

 

 

Rejestracja

697 681 433

 

 

 

 

W ramach umowy
z NFZ

 

7 Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

 

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

 

PEDAGOGICZNE
8 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Biłgoraju

 

 

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, podnoszenie efektywności ich uczenia się, opiniowanie i orzecznictwo

 

Mediacje

 

ul. Kościuszki 41/43

23-400 Biłgoraj

 

 

 

84 686-10-66

 

 

.

Poniedziałek-Czwartek

g. 7.30-18.00

 

Piątek

g. 7.30-16.00

 

 

 

pppbil@poczta.fm

 

 

Uczniowie szkół powiatu biłgorajskiego

 

 

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

9 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

Pomoc społeczna, zatrudnianie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 

 

 

ul. Bohaterów Monte Cassino 38

23-400 Biłgoraj

 

 

 

84 686-69-49

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

bilgorajpcpr@wp.pl

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego

 

 

10 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:

 

1. Biłgoraju

2. Aleksandrowie

3. Biszczy

4. Goraju

5. Księżpolu

6. Józefowie

7. Łukowej

8. Obszy

9. Potoku Górny

10.Tereszpolu

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Biłgoraju

12. Tarnogrodzie

13. Frampolu

14. Turobinie

 

Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, świadczenia wychowawcze 500+, zespół interdyscyplinarny, pomoc  żywnościowa

 

1.ul. Kościuszki 88

23-400 Biłgoraj

 

2. Aleksandrów Drugi 380

23-408 Aleksandrów

 

 

3. Biszcza 79

23-425 Biszcza

 

 

 

4. ul. Bednarska 1

23-450 Goraj

 

5. ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol

 

6. ul. Krótka 6

23-460 Józefów

 

7. Łukowa 51

23-412 Łukowa

8. Obsza 36 A

23-413 Obsza

 

9. Potok Górny 116

23-423 Potok Górny

 

 

10. ul. Długa 234

23-407 Tereszpol Zaorenda

 

11. ul. Kościuszki 13

23-400 Biłgoraj

 

 

12. ul. św. Jana Pawła II 1

23-420 Tarnogród

 

13. Kościelna 29

23-440 Frampol

 

 

14. Rynek 4

23-465 Turobin

 

 

84 688-28-64

 

 

 

84 687-50 02

 

 

84 685-60-22

 

84 685-80-53

 

84 687-74-34

 

84 687-83-98

84 687-40-82

84 689-10-02

 

84 685-25-00

517 917411

 

 

84 687-62-60

 

 

84 686-23-58

 

84 689-70-40

 

84 685-75-04

 

84 683-34-17

Poniedziałek-Piątek

g. 7.15-15.15

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek

g. 7.00-15.00

Wtorek 8.00-16.00

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 8.00-1500

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.00-15.00

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

 

Poniedziałek- Piątek

g. 7.00-15.00

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

Poniedziałek-Piątek

g. 07.00-15.00

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.15-15.15

 

 

gopsbilgoraj@gmail.com

 

 

 

gopsaleksandrow@.onet.pl

 

 

 

 

biszcza _gops@wp.pl

 

 

 

gops_goraj@onet.pl

 

gops@ksiezpol.pl

 

mops.jozefow@op.pl

gops@lukowa.pl

 

gops@obsza.pl

 

gops@potokgorny@com.pl

 

gops@tereszpol.pl

 

 

ops@mops.bilgoraj.pl

 

mops@tarnogrod@op.pl

 

 

mgopsframpol@gmail.pl

 

gops@turobin.pl

 

Każdy mieszkaniec gminy

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
11  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w:

 

1.Aleksandrowie

2. Biszczy

3. Frampolu

4. Tereszpolu

 

 

 

 

 

Pomoc osobom uzależnionym

 

 

 

 

 

Przy Urzędach Gmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy mieszkaniec gminy

 

 

 

12  

Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

 

 

Pomoc osobom uzależnionym

 

 

ul. Pojaska 5

23-400 Biłgoraj

 

697 681 434

 

 

 

 

bilgoraj@arion-szpitale.pl

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

13  

Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „ISKRA”

 

Pomoc osobom uzależnionym

 

ul. Lubelska 16

23-400 Biłgoraj

 

84 686-46-69 Poniedziałek-Piątek g. 10.00 – 19.00 bstiskra@poczta.onet.pl Każdy mieszkaniec powiatu

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
14  

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

 

1.Aleksandrów

2. Biłgoraj

3. Biłgoraj Miasto

4. Frampol

5. Goraj

6. Józefów

7. Księżpol

8. Łukowa

9. Obsza

10. Potok Górny

11. Tarnogród

12. Tereszpol

13. Turobin

 

 

 

 

Pomoc osobom przemocy

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy Urzędach gmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

 

 

15 Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, realizacja zadań rządowych programów pomocy społecznej,

pomoc psychologiczna

 

Mediacje

 

 

ul. Wira Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

 

84 686-41-82

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

oik.bilgoraj@gmail.com

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA
17  

Biuro spraw obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

 

 

Poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej

 

ul. Kościuszki 94

23-400 Biłgoraj

 

84 688-20-66

 

Poniedziałek- Piątek

g. 7.30-15.30

 

pczk@bilgorajski.pl

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

18 Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

Poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej

 

Mediacje

 

ul. Wira  Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

 

 

84 686-41-82

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

 

oik.bilgoraj@gmail.com

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

 

 

19 Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00(22)  785 700 177

 

24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

 

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
20 Powiatowy Urząd Pracy

w Biłgoraju

 

Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, świadczenia pieniężne

 

ul.  Bohaterów Monte Casino 38

23-400 Biłgoraj

 

84 685-00-00

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.00-15.00

 

 

pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl

 

 

Zarejestrowani,

Poszukujący pracy,

Pracodawcy

 

 

21 Wojewódzki Urząd Pracy  

Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, świadczenia pieniężne

 

 

 

Ul. Obywatelska 6

20-092 Lublin

 

 

81 463-53-00

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

 

sekretariat@wup.lublin.pl

 

 

Zarejestrowani,

Poszukujący pracy,

Pracodawcy

 

 

22 Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia  

Informacje o usługach urzędów pracy

 

ul. Ciepła 20

15-472 Białystok

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Zarejestrowani,

Poszukujący pracy,

Pracodawcy

 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
23  

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

 

 

 

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

ul.  Lubelska 7

23-400 Biłgoraj

 

885 558 896 Środa

g. 15.00-20.00

 

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

funduszsprawiedliwosci@ms

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie
PRAWO KONSUMENCKIE
24 Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów  

Bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

 

 

ul. Kościuszki 94

23-400 Biłgoraj

 

 

84 688-20-53

 

 

Poniedziałek, wtorek, środa

g. 7.30-11.30

 

Czwartek

g. 7.30 – 15.30

 

 

zmalysz@bilgorajski.pl

 

Konsumenci

 

25 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich  

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

 

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-18.00

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie

 

PRAWA PACJENTA
26 Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w  Lublinie  

Prawa pacjenta, ubezpieczenie zdrowotne

 

 

ul. Szkolna 16

20-124 Lublin

 

 

81 531-05-00

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-16.00

 

 

 

info@nfz-lublin.pl

 

 

Każdy ubezpieczony

 

27 Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

 

 

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

 

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

 

 

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-20.00

 

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

28 Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

– prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

 

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-16.00

 

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
29 Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

 

ul. Żurawia 4 A
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

30 Rzecznik Praw Dziecka Ochrona praw dziecka  

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

Poniedziałek-Piątek

g. 08.15-20.00

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

 

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
31 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Emerytury, renty, zasiłki, prewencja i rehabilitacja, poradnictwo dla ubezpieczonych i płatników składek , poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą, świadczenia dla rodzin z ZUS, emerytury i renty zagraniczne, PUE ZUS, obsługa e ZLA, firmy i pracujący, doradca ds. ulgi umorzeń

 

ul. Kościuszki 103

ul. Krzeszowska 62 a

23-400 Biłgoraj

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

 

Poniedziałek – g. 8.00 – 17.00

Wtorek-Piątek
g. 8.00-15.00

 

 

 

Ubezpieczeni,

Płatnicy,

Lekarze

 

32 Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Pomoc techniczna,

składki, renty, emerytury

 

 

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

22 667 10 00

 

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Poniedziałek- Piątek

g. 7.00-18:00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

Ubezpieczeni,

Płatnicy,

Lekarze

 

PRAWO PRACY
33 Okręgowa Inspekcja Pracy

w Lublinie

 

Działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy

 

 

 

ul.  Aleje Piłsudskiego 13

20-011 Lublin

 

 

81   53-71-131 Poniedziałek- Piątek

g. 7.30-15.30

 

 

kancelaria@lublin.pip.gov.pl

 

 

Pracodawcy,

Pracownicy

 

34 Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy

 

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

 

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

Każdy podatnik
PRAWO PODATKOWE
35 Urząd Skarbowy w

w  Biłgoraju

 

Rejestracja podatników, kaucja gwarancyjna, kontrola podatkowa, egzekucja podatkowa, sprawy karne skarbowe, mandaty

 

 

ul. Kościuszki 78

23-400 Biłgoraj

84 686-87-00  

Poniedziałek g. 7.15 -15.15,

sala obsługi podatnika –
g. 7.15-18.00

wtorek, środa, czwartek, piątek
g. 7.15-15.15

 

 

sekretariat.us.bilgoraj@mf.gov.pl

 

Każdy podatnik

 

36 Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

 

801 055 055

z tel. stacjonarnych.

22 330 03 30

z tel. komórkowych.

+ 48 2)33 00 330

z tel. zagranicznych

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

 

Poniedziałek- Piątek

g. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
37 Rzecznik Finansowy

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika Finansowego

Ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

22 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

22 333 73 25

lub 22 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

22 333 73 25

 

Poniedziałek- Piątek

g. 08.00-16.00

 

Poniedziałek- Piątek

g.8.00-16.00

 

 

Poniedziałek- Piątek

g. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

 

 

 

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE
38 WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

39 Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

 

 

Poniedziałek

  • g. 10.00-18.00

 

Wtorek-Piątek

g. 08.00-16.00

 

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA
PROWADZĄCY ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich DANE KONTAKTOWE WWW
1 Adwokaci wyznaczeni przez ORA ul. Włosiankarska 5C

23 – 400 Biłgoraj

I piętro pokój nr 144

 

 

 

Poniedziałek- Piątek

g. 8.00-12:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE i ZAPISY:

Poniedziałek – Piątek

w godz. 8:00-15:00

pod nr 668 150 589

 

 

 

www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

 

2 Radcowie Prawni wyznaczeni przez OIRP ul. Włosiankarska 5C

23 – 400 Biłgoraj

I piętro pokój nr 144

 

Poniedziałek – Piątek

g. 12:00-16.00

 

 

 

 

INFORMACJE i ZAPISY:

Poniedziałek – Piątek

w godz. 8:00-15:00

pod nr 668 150 589

 

www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

 

3 Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej
Experto Pro Bono
ul. Włosiankarska 5C

23 – 400 Biłgoraj

I piętro pokój nr 150

 

 

Poniedziałki, Środy, Piątki g. 9.00  -13.00

 

Wtorki, Czwartki
g. 10.00 -14.00

INFORMACJE i ZAPISY:

Poniedziałek – Piątek

w godz. 8:00-15:00

pod nr 668 150 589

 

www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA
4 Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej
Experto Pro Bono
ul. Włosiankarska 5C

23-400 Biłgoraj

 

 

Poniedziałki, Środy, Piątki g. 13.00  -17.00

 

Wtorki, Czwartki
g. 9.00 -13.00

 

 

 

INFORMACJE i ZAPISY: Poniedziałek – Piątek

w godz. 8:00-15:00

pod nr 668 150 589

 

www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.