- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

„To jest nagonka na naszą szkołę”

Do naszej Redakcji zadzwonili rodzice uczniów, którzy uczą się w Szkole Podstawowej w Różańcu Pierwszym. Są oni oburzeni, gdyż w najbliższą środę odbędzie się druga z rzędu sesja Rady Miejskiej, która dotyczy przekształcenia szkoły w Różańcu Pierwszym. – Ta uchwała została pośpiesznie napisana, nieprzemyślana. Na naszych dzieciach oszczędzają, a tutaj sesja za sesją. Kolejne pieniądze do wydania. To jest brak szacunku dla nas. Kolejny stres – mówią rodzice, którzy twierdzą, że co innego im mówiono, a co innego jest w uchwale. – Obiecano nam, że dzieci będą dowożone do drugiej szkoły. Po ostatniej sesji wyszło, że mamy dowozić je sami. Ludzie dopiero teraz rozumieją, że jest to nagonka na szkołę i nasze dzieci – dodają wzburzeni. 

Rodzice dzieci uczących się w Różańcu Pierwszym są rozczarowani postawą burmistrza Tarnogrodu, który przychylił się do decyzji radnych. Wysłali do niego pismo, w którym jeszcze raz proszą o ponowne rozważenie decyzji i zmianę stanowiska w tej sprawie. „Panie Burmistrzu, pragniemy przypomnieć obietnice przedwyborcze, że nie będzie Pan likwidował ani przekształcał naszej szkoły. W Różańcu Pierwszym uzyskał Pan najwięcej głosów, więc w dużej mierze dzięki nam jest Pan Burmistrzem. Z tego powodu bardzo się cieszymy. To właśnie my obdarzyliśmy Pana największym poparciem i zaufaniem” – napisali mieszkańcy Różańca, prosząc o ponowne pochylenie się nad ich sprawą. Pod pismem podpisało się 71 rodziców. 

- Reklama -

Faktycznie, w najbliższą  środę 17 lutego o godz. 8.00 w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się XVI w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. Podczas obrad mają być podjęte dwie uchwały dotyczące szkoły w Różańcu Pierwszym. Pierwsza z nich dotyczy uchylenia Uchwały Nr XV/89/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym, natomiast druga odnosi się zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym.

Wątpliwości rodziców do zaistniałej sytuacji przedstawiliśmy w tarnogrodzkim urzędzie. – Analiza oświaty w gminie Tarnogród w kontekście ilości szkół, ich położenia, demografii urodzeń, naliczanej subwencji, kosztów działania każdej jednostki oraz jakości pracy, prowadzona jest przez Radę Gminy od wielu lat. Podejmowane były również działania bieżące mające na celu racjonalizację struktury szkół i wydatków. W działaniach tych przyjmowano nadrzędną zasadę roli i znaczenia szkoły w środowisku, komfortu ucznia i wielokrotnie odstępowano od decyzji i rozwiązań racjonalnych i uzasadnionych interesem gminy. Nieuzasadnione jest więc stwierdzenie o rozwiązaniach „pochopnych i negatywnych” – taką odpowiedź otrzymaliśmy od Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. – W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości trybu podjęcia uchwały w szczególności w zakresie niezgodności tytułu uchwały w dostarczonym radnym Rady Miejskiej porządku obrad z tytułem uchwały będącej przedmiotem głosowania uzasadnionym jest uchylenie uchwały nr XV/89/2016  z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym. Ewentualny tryb odwoławczy mógłby znacząco opóźnić wyrażoną w Uchwale intencję dot. prowadzonych przekształceń – tak Rada tłumaczy konieczność podjęcia nowej uchwały. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.