- Reklama -

- Reklama -

To im przyznano pieniądze (lista)

Burmistrz miasta Biłgoraja ogłosił już wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 r. Do rozdania było 570 tysięcy złotych.

- Reklama -

O pieniądze mogły się ubiegać organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie „Teatr i Muzyka” – XXXIIII Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską – 20 tys. zł

Stowarzyszenie „Teatr i Muzyka” – Festiwal Kultur – 15 tys. zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Męskiego ZB ECHO – Konfrontacje Chóralne Tobie śpiewamy Ojczyzno – 4 tys. zł

Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej im. Cz. Nizio – Przegląd Orkiestr Dętych – 4 tys. zł

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „WIR” – Integracyjny plener malarski – 7 tys. zł

Biłgorajskie Towarzystwo Literackie – Wydanie Biłgorajskiego Rocznika Społeczno-Kulturalnego „Aspekty nr 18” – 2,5 tys. zł

Biłgorajskie Towarzystwo Literackie – Konkurs Literacko-Poetycki „O Łabędzie Pióro” – 1,5 tys. zł

Stowarzyszenie Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywni w kulturze – 5 tys. zł

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” – Nasze zabytki inaczej! – 800 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” – Przegląd Twórczości Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych – 3 tys. zł

Stowarzyszenie Miłośników ZPiT „Tanew” – Pokolenia – Koncert „Taneczna wywiadówka” – 4 tys. zł

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. I.B. Singera – Zaduszki biłgorajskie – 5 tys. zł

Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne – Wydanie XIV rocznika BTR „Nad Tanwią i Ładą” – 2 tys. zł

Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej – Organizacja Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie” – 10 tys. zł

Zadania  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo-wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach: 450 tys. zł

Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik” – „Siatkówka zbliża ludzi” – 6 tys. zł

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” – Szkolenie sportowe, organizacja i udział w zawodach sekcji podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki – 90 tys. zł

Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu minipiłki ręcznej i piłki ręcznej. Udział
w rozgrywkach wojewódzkich i turniejach ogólnopolskich. Organizacja obozów sportowych – 55 tys. zł

Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego – Miejskie Igrzyska Sportowe – 4 tys. zł

- Reklama -

Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych SIRON – Razem Możemy Więcej – 5 tys. zł

Klub Sportowy Street Workout – Street workout dla każdego – 10 tys. zł

Liga Obrony Kraju – Zawody Modeli Kołowych, Gąsienicowych i Pływających zdalnie sterowanych o puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj oraz udział w wyjazdowych zawodach modeli pływających i wystawowych – 4 tys. zł

Klub Karate Tradycyjnego Biłgoraj – Karate wzmacnia zdrowie i kształtuje charakter – 6 tys. zł

Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego – Szkolenie sportowe w dyscyplinie karate tradycyjne – 6 tys. zł

Rekreacyjno-Wypoczynkowy Klub Sportowy „Sparta” – Prowadzenie zajęć nauczania i doskonalenia pływania dla dzieci w ramach sekcji pływackiej – 55 tys. zł

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy – Kolarstwo kluczem do aktywności fizycznej – 6 tys. zł

Klub Sportowy TEAM INSANITY – Usprawnij całego siebie – 3 tys. zł

Młodzieżowy Klub Sportowy „Basket” – Organizacja zawodów sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży: piłka koszykowa chłopców – 18 tys. zł

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Biłgoraj – „Łączy nas football” – 6 tys. zł

Klub Sportowy Łada 1945 Biłgoraj – Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży na terenie działania stowarzyszenia oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport – 170 tys. zł

UKS Moto-Kart „Energetyk” – Organizacja miejskich i powiatowych zawodów BRD dla szkół podstawowych i zawodów motoryzacyjnych dla szkół ponadpodstawowych – 3 tys. zł

Stowarzyszenie BKS Biłgoraj – Kształtowanie zdolności piłkarskich dzieci poprzez udział w meczach wojewódzkiej ligi młodzików starszych – 3 tys. zł

b) wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej: 28 tys. zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” – Miejski program profilaktyki i rehabilitacji wad postawy dla dzieci i młodzieży – 15 tys. zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym – Rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych – 6 tys. zł

Polski Czerwony Krzyż – Prowadzenie Klubu Fitness i AQUA Fitness dla osób 60+ – 5 tys. zł

ZNP Sekcja Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Powiatowym w Biłgoraju – „Aktywne starszaki” – 2 tys. zł

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Fundacja Bliżej Pasji – Koperta życia w Biłgoraju – 2 tys. zł

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski – Wsparcie zdrowia mieszkańców Biłgoraja poprzez promocję szczepień przeciw COVID-19 – 2 tys. zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Powiatowe w Biłgoraju – Razem walczymy z cukrzycą – 3 tys. zł

Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek – Jak żyć z rakiem – 3 tys. zł

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.