- Reklama -

- Reklama -

Tego nie ma w Polsce. Kto będzie teraz zarządzał szpitalem w Biłgoraju?

Sytuacja prawna biłgorajskiego szpitala od lat do najlepszych nie należy. Ostatnie postanowienie sądu w sprawie spółki Arion z jednej strony daje szanse na jej wyjście z upadłości, z drugiej zaś wprowadza sytuację prawną jakiej chyba nie ma w całej Polsce: już nie tylko syndyk będzie zarządzał spółką dzierżawiącą szpital.

- Reklama -

Jak już informowaliśmy wcześniej Sąd Rejonowy  w Warszawie 21 października 2022 roku wobec dłużnika Arion Szpitale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanowieniem z dnia 21 października 2022 roku otworzył przyspieszone postępowanie układowe i zarejestrował sprawę. Sąd wyznaczył również  nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Gołąba.

 

Pisaliśmy o tym tutaj: https://gazetabilgoraj.pl/sad-zdecydowal-co-dalej-ze-szpitalem-w-bilgoraju/

 

urząd MArszałkowski projekt

Na czym polegają obowiązki nadzorcy sądowego? Zapytaliśmy o to syndyka Spółki Arion, Leszka Jarosza:

Do czynności nadzorcy sądowego należy w szczególności:

– zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
– sporządzenie planu restrukturyzacyjnego spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych;

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

– ocena propozycji układowych, w tym, w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu wyjaśnia nam Jarosz.

 

Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Spółka Arion nadal jest w upadłości, a nadzór nad nią sprawuje syndyk, odpowiedzialny między innymi za proces przeprowadzania upadłości.

 

-Niezależnie od powyższego należy wskazać, że postępowanie upadłościowe aktualnie nie zostało umorzone i w konsekwencji zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe syndyk zachowuje swoje uprawnienia, a czynności przez niego dokonane pozostają w mocy – wyjaśnia nam syndyk.

 

Dyrektor szpitala, Tomasz Kwiatkowski, mówi nam, że sytuacja iż Spółka posiada zarówno syndyka i nadzorcę sądowego jest chyba jedyną taką sytuacją w skali kraju. Syndyk, wyznaczony przez lubelski sąd, zastępuje bowiem zarząd spółki i został wyznaczony do przeprowadzania procesu upadłościowego, natomiast rolą nadzorcy sądowego jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i  nadzorowanie procesu ugodowego.

 

Czy zaistniała  sytuacja sytuacja nie jest więc pewnego rodzaju paradoksem prawnym?

 

-Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe jeżeli po uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania zostanie wydane postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości umarza się (na dzień dzisiejszy nie wydano jeszcze takiego postanowienia) – wyjaśnia nam Leszek Jarosz, syndyk masy upadłości Arion Szpitale Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

 

- Reklama -

3 Komentarze
  1. Dariusz mówi

    kto jest winny takiej sytuacji? konkretnie, nazwiska!

  2. bida mówi

    Znowu pracownicy nie otrzymują wypłaty

  3. Tomasz mówi

    Czy Pan Gołąb to ten sam, o którym pisali ostatnio w onet.pl? Jeśli tak to likwidacja będzie trwała bardzo dluuuugo i będzie dużo kosztować. Proszę poczytać o likwidacji Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.