- Reklama -

Tarnogrodzkie przedszkolaki

W związku z ogłoszonym konkursem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Gmina Tarnogród złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: "Tarnogrodzkie przedszkolaki". 

- Reklama -

Projekt zakłada zapewnienie równego dostępu do dobrego poziomu wczesnej edukacji elementarnej (dzieci w wieku 3 i 4 lat). Podjęte działania umożliwiają wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym. W tym celu przedszkolaki objęte zostały dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi (logopedia, gimnastyka korekcyjna). Ponadto zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne. W ramach projektu przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oddziału przedszkolnego (m.in. komputera wraz z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego oraz radioodtwarzacza z CD).

W ramach projektu w sierpniu ubiegłego roku przeprowadzona została rekrutacja na rok szkolny 2016/2017. Inicjatywę poprzedzono kampanią informacyjną skierowaną do rodziców i opiekunów dzieci 3 i 4-letnich z terenu gminy. W efekcie od września 2016 r. zanotowano wzrost o 20 liczby uczestników wychowania przedszkolnego oraz uczestnictwo 120 dzieci w zajęciach dodatkowych w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie. Na podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej 10 osób bierze udział w zajęciach z logopedą, a 60 dzieci uczestniczy w zajęciach stymulujących rozwój psychoruchowy. Od marca 2017 r. planowane są wycieczki oraz wyjścia edukacyjne. Maluchy pojadą do miniskansenu w Obszy. Zaplanowana jest też wizyta w salonie fryzjerskim z usługą strzyżenia dla każdego przedszkolaka. Wymienione wycieczki mają być bodźcem rozwijającym zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.