Euroopieka baner główny

- Reklama -

Tarnogrodzki Zakład Komunalny

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Tarnogrodzie informuje, że zakończyły się prace związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa.

Przebudowa oczyszczalni ścieków była kluczową dla miasta inwestycją, mającą na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Zakres prac obejmował rozbudowę oraz modernizację oczyszczalni poprzez zwiększenie jej przepustowości, a także poprawę skuteczności oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach projektu powstał również portal internetowy, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w tym odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.). Projekt realizowany był w latach 2019-2020.

- Reklama -

Red. 

*

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.