- Reklama -

- Reklama -

Tarnogrodzki Zakład Komunalny

Tarnogrodzki Zakład Komunalny działa od 2010 roku jako spółka, której 100% udziałów należy do miasta Tarnogród, a burmistrz jest jej jedynym udziałowcem.

- Reklama -

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. został powołany przez burmistrza Tarnogrodu 4 października 2010 roku. Spółka realizuje zadania własne gminy polegające na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w gaz oraz mieszkalnictwa komunalnego.

– W większości gmin stworzone są zakłady komunalne podległe pod gminę. U nas jest utworzona spółka z o.o., której 100% udziałów należy do miasta Tarnogród, a burmistrz jest jej jedynym udziałowcem – mówi Paweł Dec, burmistrz Tarnogrodu. – Przedsiębiorstwo jest dobrze zarządzane. Świadczy o tym jego sytuacja finansowa. Prezes spółki jest zobligowany do właściwego działania, ponieważ odpowiada własnym majątkiem – dodaje burmistrz.

Spółka realizuje szereg zadań mających na celu polepszenie jakości oraz dostępności do wody na terenie gminy Tarnogród. W ostatnim czasie została podjęta decyzja o remoncie wodociągu leżącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835.

– Z uwagi na fakt, że był to ostatni moment na modernizację, podjęliśmy decyzję o pracach i sfinansowaniu prac w całości z własnych środków, ponieważ nie było dotacji, które mogłyby partycypować w kosztach. Wodociąg był wykonany w latach 60. ubiegłego wieku – mówi Adam Bil, prezes Tarnogrodzkiego Zakładu Komunalnego.

- Reklama -

Wartość zamówienia została oszacowana na 886 tys. zł netto, po przetargu ta wartość spadła do 554 tys. zł brutto. Oszczędność pozwoliła na wykonanie dodatkowych robót.

– Po spotkaniach z zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie postanowiliśmy na Przedmieściu Płuskim w północnej części Tarnogrodu wykonać przebicie pod drogą wojewódzką, mając na celu w przyszłości rozbudowę sieci wodociągowej po zachodniej stronie miasta – dodaje prezes spółki.

Poza działalnością z tytułu zaopatrzenia w wodę Tarnogrodzki Zakład Komunalny świadczy usługi dystrybucji i obrotu gazem, odbioru i zagospodarowania nieczystości w terenu miasta i gminy Tarnogród. Spółka prowadzi również punkt selektywnej zbiórki odpadów na terenie oczyszczalni miejskiej w Tarnogrodzie.

– W ostatnim czasie zakupiliśmy śmieciarkę, która była niezbędna, ponieważ nasze pojazdy są już stare i niewydajne. Pozwoli nam to usprawnić odbiór odpadów i skrócić czas wywozu – mówi Adam Bil. – Obecnie trwają prace modernizacyjne budynku biurowca przy ul. Biłgorajskiej, gdzie spółka będzie przenosiła swoją siedzibę. Postanowiliśmy to zrobić z uwagi na większą ilość miejsca. Dzięki temu będziemy chcieli usprawnić usługę naszych klientów – dodaje.

Spółka prowadzi również szereg innych inwestycji. Poza zakupami sprzętu zainwestowała również w instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW. Jest ona zlokalizowana przy ulicy Lubaczowskiej. Cały obiekt aktualnie jest modernizowany, aby znajdując się przy ruchliwej drodze wojewódzkiej, mógł nie tylko działać, ale również cieszyć oko.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.