- Reklama -

Tarczobus dla przedsiębiorców przyjechał do Biłgoraja (audio)

Tarczobus to mobilny punkt informacyjny dla przedsiębiorców, który odwiedza każdy powiat w województwie lubelskim. W piątek 19 czerwca zaparkował przy ul. Kościuszki obok Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Pracownicy WUP w Lublinie oraz PUP w Biłgoraju udzielali informacji i porad przedsiębiorcom na temat pomocy finansowej, którą mogą jeszcze uzyskać dla swoich firm.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ruszył w tym tygodniu z mobilnym punktem informacyjnym. Specjalnie oznakowany bus odwiedził już Zamość, Krasnystaw, Hrubieszów, Łuków, Radzyń Podlaski, a w piątek 19 czerwca zaparkował w Biłgoraju. Tarczobus – to sposób, żeby dotrzeć do przedsiębiorców z informacją o formach wsparcia dla nich, realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Podczas tej akcji informacyjnej pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy wskazują przedsiębiorcom, jak mogą skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych na utrzymanie miejsc pracy. To pierwsza taka akcja w kraju skierowana do firm. Województwo lubelskie na pomoc dla przedsiębiorców przeznaczyło blisko 118 mln zł w ramach RPO.

Magdalena Stachyra, wicedyrektor d.s. Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie (nagranie audio poniżej):

Odbyła się również konferencja prasowa podsumowująca dotychczasową pomoc, którą już przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju oraz Wojewódzki Urząd Pracy dla lokalnych firm.

Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego (nagranie audio poniżej): 

W Powiatowych Urzędach Pracy przedsiębiorcy mogą uzyskać dwa rodzaje wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej:

    • mikropożyczki – 5 tys. dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców – w województwie lubelskim Powiatowe Urzędy Pracy wypłaciły ponad 64 tys. mikropożyczek na łączną kwotę 323,1 mln zł;

    • dofinansowania do wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Społecznego – Powiatowe Urzędy Pracy na terenie województwa lubelskiego podpisały umowy na objęcie wsparciem ponad 160 tys. osób.

- Reklama -

Kto może skorzystać?

  • mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm;

  • przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników;

  • organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Danuta Łagożna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju (nagranie audio poniżej) :

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spadek obrotów o minimum 30% spowodowany epidemią COVID-19. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów firmy oraz liczby pracowników objętych dofinansowaniem. Można uzyskać kwotę w przedziale 1300-2340 zł plus składki miesięczne na pracownika. Gdy spadek obrotów z dowolnych dwóch miesięcy w 2020 roku, w stosunku do tego samego okresu z poprzedniego roku, wyniesie:

  • co najmniej 30% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

  • co najmniej 50% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

  • co najmniej 80% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Ze wsparcia można korzystać przez 3 miesiące. Otrzymana pomoc jest bezzwrotna. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38 (również poprzez platformę: praca.gov.pl.)

Województwo lubelskie przeznaczyło na wsparcie przedsiębiorców blisko 118 mln zł w ramach RPO, co daje nam III miejsce w Polsce (więcej środków wygospodarowały jedynie województwa dolnośląskie i śląskie). Na dofinansowanie do wynagrodzeń w województwie lubelskim jest łącznie ponad 207 mln zł z EFS (RPO i POWER).

Red.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.