- Reklama -

Tak pracuje Straż Miejska

Straż Miejska wykonuje różnego rodzaju zadania związane z zapewnieniem porządku i spokoju publicznego oraz poprawą czystości i estetyki miasta. 

W minionym roku funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonywali wiele zadań. Do najważniejszych należało: kontrolowanie sposobu parkowania samochodów osobowych oraz TIR-ów w mieście, udzielanie pouczeń właścicielom psów nieprzestrzegających przepisów o trzymaniu zwierząt czy kierowanie ruchem pojazdów w dni targowe na ul. Dąbrowskiego. Dyscyplinowali również osoby umieszczające plakaty, ulotki, afisze w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. 

Przeprowadzili 38 kontroli właścicieli posesji prywatnych i firm pod kątem używania właściwego paliwa do ogrzewania budynków i 274 kontrole dotyczące sposobu pozbywania się odpadów komunalnych ze sklepów firm i posesji prywatnych. Wykonali również 33 kontrole odnośnie sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim. 12 razy kontrolowali również odprowadzania ścieków z posesji prywatnych. Zapobiegali powstawaniu dzikich wysypisk śmieci oraz zjawisk nieprawidłowego gromadzenia odpadów. Asystowali pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas dokonywania wywiadów środowiskowych u podopiecznych ze środowisk patologicznych. Sprawdzali w okresie jesienno-zimowym miejsca zamieszkiwania osób bezdomnych. 

- Reklama -

Do ich zadań należało również dozorowanie miejsc w pobliżu szkół, w których gromadzi się młodzież szkolna oraz patrolowanie i zapobieganie różnego rodzaju wykroczeniom w obrębie zalewu "Bojary". 

Strażnicy 18 razy zabezpieczali i ochraniali Plac Wolności podczas uroczystości patriotycznych, kulturalnych, religijnych, zlotów, pikiet, pokazów i biegów. 10 razy transportowali osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania lub noclegowni. Interweniowali również 7 razy przy wyłapywaniu i transportowaniu bezdomnych psów złapanych na terenie miasta do schroniska w Zamościu i Lipinach.

Udzielili 768 pouczeń i ukarali mandatem 83 osoby za wykroczenia. Najwięcej z nich dotyczyło nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w niedozwolonych miejscach, spalania śmieci, łamania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt, i  przepisów o utrzymaniu czystości i porządku. Strażnicy interweniowali również przy nieobyczajnych wybrykach, zakłócaniu porządku i spokoju publicznego czy parkowaniu na trawniku czy zaśmiecaniu.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.