- Reklama -

- Reklama -

Browsing Tag

zakład wodociągów i kanalizacji

Zmiana stawek za wodę i ścieki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) zdecydował o skróceniu czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Józefów.…