Krystyna Deryło

- Reklama -

Browsing Tag

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Miliardy dodane do kont ubezpieczonych w ZUS

Co roku w czerwcu ZUS przeprowadza waloryzację składek na kontach i subkontach. Waloryzacja za 2020 rok właśnie się zakończyła. – Stan kont ubezpieczonych, zawierających składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrósł o 5,41 proc., a stan…

Działa już umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją

Dzięki porozumieniu można sumować okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w Turcji, żeby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. To szczególnie ważne dla osób, które były aktywne zawodowo w tych dwóch państwach, jednak…

Szkolenia o PPK – zapisz się już dziś

Bezpłatne szkolenia poprowadzą regionalni eksperci PPK, a współorganizuje je zamojski inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie to cykl pięciu internetowych spotkań pod wspólnym hasłem „PPK w praktyce”: 17 czerwca – PPK w…

Zmiany w ZUS dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Nowelizacja przepisów weszła w życie 1 czerwca. Wprowadza nowy rodzaj okresów składkowych liczonych do emerytury lub renty. Rozszerza też grupę osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego. Zmiany w świadczeniu wyrównawczym Działacze…

Nowe limity dla dorabiających emerytów

Świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą dodatkowo pracować. Muszą jedynie pamiętać, że przekroczenie określonych w przepisach przychodów czasowo zmniejsza lub zawiesza wypłatę pobieranej emerytury lub renty. Od 1 czerwca…

4 czerwca ZUS będzie nieczynny

Tego dnia wszystkie placówki ZUS będą nieczynne. Nie będzie również działać Centrum Obsługi Telefonicznej. Przerwy nie będzie mieć natomiast Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Można przez nią składać wnioski i dokumenty, pobierać…

Zmiany w zgłoszeniach do ZUS – zapytaj eksperta

Dyżur organizowany przez Oddział ZUS w Biłgoraju odbędzie się 25 maja (wtorek), w godzinach 8.00-10.00. Specjalista będzie dyżurował pod numerem telefonu 84 688 13 32. Ekspert odpowie na pytania pracodawców i przedsiębiorców o to, jak…

Wskaż zawód w zgłoszeniu do ZUS

– Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce. Ponadto informacje te pozwolą…

Covid-19 nie zawsze ze zwolnieniem lekarskim

W 2020 roku lekarze wypisali 22,2 mln zwolnień, nie wliczając w to zaświadczeń na opiekę nad członkami rodziny. To liczba niemal identyczna jak w 2019 roku. Najwięcej zaświadczeń przypadało na marzec i październik. Chorowaliśmy za to trochę…