- Reklama -

Browsing Tag

Roman Dziura

„Stanowimy zagrany zespół”

Plan dochodów za 2019 rok został wykonany w 98,96%, a wydatków w 89,63%. Wśród najważniejszych wydatków inwestycyjnych burmistrz Roman Dziura wylicza m.in.: termomodernizację przedszkola, na którą gmina wydała prawie 700 tysięcy złotych,…

Powstanie ścieżka rowerowa

Prace nad ogłoszeniem przetargu trwały długo. – Zarząd Dróg Wojewódzkich sygnalizował nam dodatkowe wymogi. Dostarczaliśmy dokumenty – mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Zaznacza, że przy inwestycji musi być dodatkowo ustalona i…

Samochód dla druhów

Władze gminy Józefów ogłosiły już przetarg na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 na potrzeby druhów z Majdanu Nepryskiego. Jak podkreśla burmistrz, pojazd będzie służył jednostce przez wiele lat. – Zakupimy auto…

Prace idą z opóźnieniem

Dotychczasowa kanalizacja w Siedliskach była wykonana z rur kamionkowych. To powodowało przyjmowanie wód gruntowych i co za tym idzie wzrost kosztów przepompowywania ścieków. Poza tym kanalizacja przy blokach Spółdzielni Mieszkaniowej miała…

Kultura do remontu

Duża inwestycja w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie współfinansowana jest ze środków unijnych. Pokryją one 75% wartości zadania. Dodatkowo władze zainwestują w wymianę dachu. Władze gminy postanowiły to duże zadanie podzielić…

To już jest koniec…

W gminie Józefów trwają prace rekultywacyjne nieczynnego od kilku lat składowiska odpadów komunalnych. Prace zostały podzielone na kilka etapów. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Józefowie, radni zabezpieczyli 20 tys. zł na…

Niepełnosprawny z asystentem

Rządowy program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Władzom gminy Józefów udało się uzyskać dofinansowanie na…

Powstaje sieć kanalizacji

Dotychczasowa kanalizacja w Siedliskach była wykonana z rur kamionkowych. To powodowało przyjmowanie wód gruntowych i co za tym idzie wzrost kosztów przepompowywania ścieków. Poza tym kanalizacja przy blokach Spółdzielni Mieszkaniowej miała…