- Reklama -

- Reklama -

Browsing Tag

Roman Dziura

Kiedy wybiorą sołtysów?

W dwóch sołectwach gminy Józefów (Hamernia i Brzeziny) nie ma sołtysów. Na wybory mieszkańcy muszą jednak jeszcze trochę poczekać. Kiedy można się ich spodziewać? Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej w Józefowie mówił o tym burmistrz Roman…

Ośrodek zdrowia przechodzi remont

Józefowscy radni zabezpieczyli dodatkowe środki na remont przychodni zdrowia. Pierwotnie przekazali na ten cel 200 tys. zł. Po przetargu okazało się, że środków jest za mało. Potrzeba dodatkowych 100 tys. zł. – Rozstrzygnęliśmy przetarg…

Potrzebna ścieżka rowerowa

Temat poruszyła radna Dominika Gontarz. Podczas jednej z sesji Rady Miejskiej w Józefowie pytała o to, czy została zlecona lub wykonana dokumentacja techniczna budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od Majdanu Nepryskiego do…

Czarny Las potrzebuje drogi

W niedużej miejscowości Czarny Las mieszka zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców. Zabudowania otacza sosnowy bór, a nieopodal miejscowości znajduje się rezerwat przyrody Piekiełko. Z tego względu z roku na rok odwiedza ją wielu turystów.…

Plany józefowskich samorządowców

Przyszłoroczny plan finansowy zakłada 31 milionów 890 tysięcy dochodów i około 100 tysięcy mniejsze wydatki. Wśród najważniejszych finansowanych inwestycji w przyszłym roku burmistrz Józefowa Roman Dziura wymienia budowę drogi powiatowej,…

Będzie remont ośrodka zdrowia

Budynek, w którym znajduje się przychodnia zdrowia oraz spółdzielnia socjalna wymaga remontu. Przeprowadzony on zostanie w przyszłym roku. Pod koniec minionego roku Teresa Sitarz, radna Rady Miejskiej w Józefowie, zgłosiła interpelację…

Zamiast wysypiska fotowoltaika

To pomysł władz gminy Józefów na zagospodarowanie terenu po byłym wysypisku śmieci w Józefowie. Obiekt Trwają końcowe prace na obiekcie. W gminie Józefów na ukończeniu są prace rekultywacyjne nieczynnego od kilku lat składowiska…

Skromne świętowanie

Barwny korowód, bogaty poczęstunek i występy artystyczne. Tak zawsze wyglądały dożynki. Wydarzenie to na stałe wpisało się w krajobraz wydarzeń kulturalnych. Tego dnia rolnicy dziękowali Bogu za plony. W tym roku świętowanie w gminie…

Rondo i ulice z nazwami

Jedyne rondo znajdujące się w Józefowie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Kościuszki ma nosić nazwę "Rondo Tomasza Józefa Zamoyskiego". Nazwane mają być również dwie ulice. Pierwsza z nich (ulica nr 114960L) miałaby nosić nazwę Hieronima Miąca…

Pobocza zarastają trawą

Problem dotyczy głównie opuszczonych posesji. – W Majdanie Nepryskim są opuszczone posesje, w których nikt nie mieszka. Z roku na rok są one zapuszczone. Większość mieszkańców dba o otoczenie – mówiła podczas obrad sesji radna Dominika…

Śmieci zostają w rowach

Mieszkańcy gminy Józefów mają problem z odbiorem odpadów wielkogabarytowych. Problem zgłosiła radna Dominika Gontarz podczas obrad sesji. – Po jednej ze zbiórek w Majdanie Nepryskim mieszkańcy zaczęli zgłaszać, że wystawili do odbioru…

Jak w „Słonecznym patrolu”

Gmina Józefów jest w pełni przygotowana do tegorocznego sezonu turystycznego. W ciągu ostatnich lat samorządowcy wykonali wiele inwestycji, aby realizować wizję wymarzonego miejsca wypoczynku dla turystów z całego regionu, kraju, a nawet…

Dom kultury przechodzi lifting

To z pewnością historyczna inwestycja w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. Współfinansowana jest ze środków unijnych.  W ramach zadania docieplone zostaną fundamenty, ściany zewnętrzne i stropodach, wykonana zostanie nowa…

Liceum zlikwidowane

Od kilku lat nie było do niego naboru. Władze Józefowa nie miały wyjścia. Szkołę trzeba było zlikwidować. Proces ten był długi. Jeszcze w minionym roku Rada Miejska w Józefowie przyjęła uchwałę o rozwiązaniu miejscowego zespołu szkół…