- Reklama -

Browsing Tag

Piotr Flor

Consul Biłgoraiensis Adalbertus Gwiazda

Bohater mojej kolejnej opowieści należał z pewnością do najbardziej znanych i szanowanych obywateli siedemnastowiecznej, jeszcze wielowyznaniowej społeczności Biłgoraja. Być może swoją sławą przyćmił nawet delikatnie rozgłos słynnego rodu…

Tak to bywało w Biłgoraju przed wiekami…

Co prawda, nie możemy poszczycić się takimi grupami etnicznymi, jak Szkoci, Anglicy czy nawet Włosi, których do swego miasta sprowadził tuż po 1580 hetman Jan Zamoyski, jednak również w tym miejscu żyli wówczas nie mniej "egzotyczni"…

Tajemnica herbu Biłgoraja

Jest wielce prawdopodobnym, że chodzi tu raczej o jego zażartą walkę z hetmanem wielkim koronnym Janem Zamoyskim, który po objęciu starostwa krzeszowskiego w 1588 roku i założeniu swej Ordynacji Zamojskiej w 1589 roku, najzwyczajniej zaczął…

Wielokulturowość Biłgoraja

Mnie, tj. prezesowi BTR, przypadło w udziale zagadnienie związane z charakterystyczną cechą dawnego grodu nad Ładą, a mianowicie z jego wielokulturowością, która już od czasu lokacji Biłgoraja wynikała m.in. ze specyficznego położenia…

Chrońmy wspólnie cenne dziedzictwo Biłgoraja

Galeria fotografii (10 zdjęć)  W związku z prowadzoną w 2020 r. rewitalizacją Rynku Biłgorajskiego wytypowało w tym celu przede wszystkim „polskie sklepy” (chrześcijańskie), przylegające bezpośrednio do Placu Wolności, tj. znajdujące się…

Filantropia Żydów Biłgorajskich

Historię dobroczynności wśród wyznawców religii mojżeszowej w naszym mieście zapoczątkował w II poł. XVII wieku niejaki Tybel Izaakowicz, nota bene najbogatszy mieszkaniec Biłgoraja w owym czasie. Był on zarówno kupcem i finansistą (a w…