- Reklama -

- Reklama -

Browsing Tag

mirosław tujak

Powiatowy bój o inwestycje drogowe

Radny Mirosław Tujak zwrócił uwagę na brak potrzebnych miastu inwestycji drogowych. – W ubiegłym roku w Biłgoraju zainwestowano 60 tys. zł na dokumentację ulicy Nadstawnej, 50 tys. na utrzymanie czystości dróg powiatowych. Mieszkańcy ulic…

Remontować drogi w mieście czy w gminach?

Podczas sesji, na której radni powiatu decydowali o inwestycjach realizowanych w roku bieżącym, padła sugestia ze strony radnego Mirosława Tujaka, aby skupić się na budowie dróg w mieście. Argumentował, że jest to stolica powiatu, o której…

Kiedy zakończy się proces likwidacji?

12 marca 2018 roku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Arion Szpitale Sp. z o.o. Szpital nadal funkcjonuje, zarządza nim syndyk, którym jest Leszek Jarosz. Ogłoszenie upadłości nie jest jeszcze prawomocne. O to, kiedy zakończy…

Miliony na biłgorajski szpital

Powiat biłgorajski otrzymał pieniądze na dwa zadania związane ze służbą zdrowia na łączną kwotę 19 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 4 mln zł zostaną przeznaczone na modernizację istniejących budynków na potrzeby…

- Reklama -

Rok dobrej pracy czy rok skarg pacjentów?

Sprawozdanie z funkcjonowania szpitala przedstawił Tomasz Kwiatkowski. – W 2019 roku nie zaistniały większe zmiany. Zrealizowaliśmy kontrakt w 110%. Był to rok dobrej pracy, w trakcie którego przeprowadziliśmy szereg inwestycji – wyjaśniał…

Nie będzie Młodzieżowej Rady Powiatu

Młodzieżowa Rada Powiatu w Biłgoraju miała liczyć 20 radnych, wybranych w wyborach spośród uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu. Kadencja takiej rady wynosić miałaby dwa lata. Organ ten nie byłby związany z…

Kiedy szpital będzie „publiczny”?

Raport o stanie powiatu zawiera aktualny obraz naszego powiatu oraz poszczególne obszary jego działalności. Zakres raportu przedstawia najistotniejsze zjawiska zachodzące w powiecie biłgorajskim, jest źródłem wiedzy umożliwiającej…