- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Browsing Tag

józef biały

Mieszkańcy dopięli swego

Pod koniec sierpnia aleksandrowscy radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy protestowali. Udało się. Władze gminy od pomysłu odstępują.

Rocznica walk wrześniowych pod Aleksandrowem

W obchodach wzięły udział władze gminy Aleksandrów, reprezentanci organizacji kombatanckich działających w regionie, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie oraz zaproszeni goście.…

Mieszkańcy protestują

30 sierpnia br. pod głosowanie radnych poddana została uchwała dotycząca przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów. Oznacza to, że zmieniona ma zostać trasa linii…

- Reklama -

Zmiana trasy linii elektroenergetycznej

Pod głosowanie poddana została uchwała dotycząca przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów. Zmieniona ma zostać trasa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110…

Wybiorą radnego

20 czerwca do urn pójdą mieszkańcy Aleksandrowa, zamieszkujący okręg wyborczy nr 1 (ul. Klonowa, ul. Słoneczna, Aleksandrów Pierwszy od nr 1 do nr 26, Sigła, Podlas).  Będą oni wybierać radnego. Dotychczas mieszkańców reprezentował…

Kto się nie popisał?

– Nie jestem zadowolony z pracy szkoły. Nie jesteśmy w środku a na końcu – stwierdził wójt gminy Aleksandrów Józef Biały, po tym jak przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. Egzaminy ósmoklasisty…

Duży może więcej

Przypomnijmy, że gmina Aleksandrów należy już do Stowarzyszenia Euroregion Roztocze. Teraz przyszedł czas na związek gmin przygranicznych. O koszty związane z przynależnością gminy do związku pytał podczas sesji Rady Gminy Aleksandrów radny…

- Reklama -

Kiedy powstanie droga w miejscowości Sigła?

– Jedynie ci mieszkańcy nie posiadają przyzwoitego dojazdu do swych posesji – twierdzi radny gminy Aleksandrów Stanisław Swacha. W imieniu mieszkańców na ręce wójta złożył interpelację z prośbą o budowę tej drogi. Środki na ten cel miałyby…

Drożej za śmieci

W czerwcu aleksandrowscy radni podjęli uchwałę dotyczącą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. W związku…

Rolniku, płacz i płać

Konieczność pobierania opłat od rolników wprowadziła ustawa o utrzymaniu czystości i utrzymaniu porządku w gminach. Podczas sesji Rady Gminy Aleksandrów zasady zmian wyjaśniła Bogumiła Kotwica. Odpady z folii, sznurek, a także opony z…