- Reklama -

- Reklama -

Browsing Tag

henryk paska

Powstanie klasa sportowa?

Młodzież, chcąca kontynuować naukę w biłgorajskich szkołach średnich, może wybierać wśród klas o wielu profilach. Nie ma jednak klasy sportowej. Jest pomysł, aby ją utworzyć.

Kiedy zakończy się proces likwidacji?

12 marca 2018 roku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Arion Szpitale Sp. z o.o. Szpital nadal funkcjonuje, zarządza nim syndyk, którym jest Leszek Jarosz. Ogłoszenie upadłości nie jest jeszcze prawomocne. O to, kiedy zakończy…

- Reklama -

Nowy zastępca kierownika KRUS w Biłgoraju

– Elżbieta Hadacz została powołana na stanowisko zastępcy kierownika w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju z dniem 8 lutego 2021 r. – informuje dr Grzegorz Niećko z Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie.…

Pieniądze dla OSP

Radni powiatu biłgorajskiego debatowali na temat zmiany uchwały dotyczącej Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Chodzi o dodanie punktu mówiącego o możliwości pozyskiwania przez jednostki OSP…

Chodniki są potrzebne

Henryk Paska zwrócił się do burmistrza Romana Dziury o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy Józefów na 2021 rok. Chodzi o wykonanie chodnika przy drodze gminnej Majdan Nepryski – Józefów (wygon). Radny powiatowy…

Karetka nie przyjechała

Zdarzenie miało miejsce 28 października br. Mieszkaniec naszego powiatu zasłabł, stracił przytomność, upadając uderzył głową o meble, rozciął głowę, poobijał się. Rodzina wezwała karetkę pogotowia po zdarzeniu około godziny 20. Usłyszała,…

- Reklama -

Rok dobrej pracy czy rok skarg pacjentów?

Sprawozdanie z funkcjonowania szpitala przedstawił Tomasz Kwiatkowski. – W 2019 roku nie zaistniały większe zmiany. Zrealizowaliśmy kontrakt w 110%. Był to rok dobrej pracy, w trakcie którego przeprowadziliśmy szereg inwestycji – wyjaśniał…

Radny Rady Powiatu wicedyrektorem KRUS

Z dniem 1 września na stanowisko wicedyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie został powołany radny Rady Powiatu Biłgorajskiego Henryk Paska. – Henryk Paska został powołany na stanowisko dyrektora do spraw świadczeń i będzie…

Nie będzie Młodzieżowej Rady Powiatu

Młodzieżowa Rada Powiatu w Biłgoraju miała liczyć 20 radnych, wybranych w wyborach spośród uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu. Kadencja takiej rady wynosić miałaby dwa lata. Organ ten nie byłby związany z…

Atak na rodzinę

- Do pewnego czasu przejawiałem postawę neutralną – stwierdził na początku wystąpienia radny Mirosław Późniak. Zaznaczył, że rodzina to nasz kod kulturowy. – Rodzina od wieków była ostoją polskości, w rodzinie szczególną opieką otoczone…