- Reklama -

Szukają zastępcy kierownika

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Chodzi o etat zastępcy kierownika. Zainteresowani mają czas do 14 października na złożenie odpowiednich dokumentów.

Od przyszłego zastępcy kierownika wymagane jest m.in. wykształcenie wyższe, nieposzlakowana opinia, posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, umiejętność obsługi programów MS Office. W wymaganiach dodatkowych możemy przeczytać o doświadczeniu zawodowym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej czy w zakresie ochrony środowiska. Mile widziana jest również bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu BHP w branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz znajomość przepisów prawa administracyjnego, samorządowego, wodnego, budowlanego, o zamówieniach publicznych oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało opracowywanie planów w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji, prowadzenie kontroli sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przyłączy do niej. Kierownik będzie musi również dbać o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych oraz nadzorować i organizować pracę osób zatrudnionych w zakładzie.

- Reklama -

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika ZWiK” należy składać w siedzibie ZWiK w Józefowie, ul. Leśna 1 lub przesłać na jej adres: ul. Leśna 1, 23-460 Józefów, w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje zamieszczone są tutaj: https://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Nabor_03_10_2019_1.pdf

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.