- Reklama -

- Reklama -

Szukają strażaków

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać warunki:1. Posiadać obywatelstwo polskie.2. Nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.3. Korzystać z pełni praw publicznych. 4. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie. 5. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

- Reklama -

 Ponadto od kandydatów wymaga się posiadania prawa jazdy kat. C. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz imieniem ojca, z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP W BIŁGORAJU” do 6 czerwca br.:  osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 10 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju ul. gen. H. Dąbrowskiego 10, 23-400 Biłgoraj. Etapy postępowania kwalifikacyjnego:I. Ocena złożonych dokumentów – od 7 do 10 czerwca. II. Test sprawności fizycznej –  Składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych. III. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) – Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75 stopni i zszedł z niej. Niezaliczenie sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego. IV. Sprawdzian z pływania – odbywa się w stroju kąpielowym oraz czepku bez przyrządów pomocniczych. Zaliczenie polega na przepłynięciu dystansu 50 m (2 długości basenu), dowolnym stylem, w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera (z poziomu wody, bez skoku) do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu. Niezaliczenie sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego. V. Rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzona indywidualnie z każdym z kandydatów, którzy przejdą pozytywnie wcześniejsze etapy postępowania kwalifikacyjnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega: umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie; motywacja do podjęcia służby w PSP; zdolność analitycznego myślenia; umiejętność planowania i organizowania pracy. VI. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadzone zostanie przez Rejonową Komisję Lekarską MSWiA w Lublinie. Szczegółowe informacje: www.straz.lbl.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.