- Reklama -

Szukają pracownika do UG

Informacja o naborze na wolne stanowisko pojawiła się 17 maja br. Zainteresowani mogą składać odpowiednie dokumenty do 2 czerwca br. Do pracy na tym stanowisku wymagane jest wykształcenie wyższe geodezyjne. Osoby chętne na to stanowisko muszą mieć obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Dodatkowo należy mieć za sobą minimum dwuletni staż pracy w administracji samorządowej lub publicznej. Kandydaci nie mogą być karani za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Powinni też znać ustawę o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, a także znać i potrafić stosować przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wymagania dodatkowe to m.in. samodzielność, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność. Wymagana jest umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows przy znajomości programów Word, Excel, znajomość programów EWOPIS, REJCEN_NEW BASE, umiejętność działania w warunkach stresowych, przy nasilonych kontaktach z interesantami. 

- Reklama -

Nowy pracownik będzie miał za zadanie prowadzić i aktualizować ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów, bieżąco aktualizować operaty ewidencji gruntów i budynków. Będzie odpowiedzialny za prowadzenie postępowań związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, całokształt spraw związanych z działalnością wspólnot gruntowych i prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych. Osoba na tym stanowisku będzie miała za zadanie regulację stanu prawnego, komunalizację nieruchomości, sporządzanie wniosków do wojewody o komunalizację nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością gminy. Do jej obowiązków będzie także należało wykonywanie zadań związanych z rozgraniczaniem, prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, ze scaleniem gruntów, przygotowywanie dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych dla gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Praca na tym stanowisku to praca administracyjno-biurowa, częściowo w terenie, przy komputerze powyżej 4 godzin. Pracownik będzie miał wzmożony kontakt z petentami.

Chętni na to stanowisko muszą przedstawić odpowiednie dokumenty, których lista dostępna jest na BIP-ie gminy. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Goraj lub przesłać na adres gminy, w terminie do 2 czerwca 2016 roku do godziny 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy do spraw geodezji i gospodarki gruntami”.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.