- Reklama -

Szukają podinspektora do urzędu

Informacja o naborze na wolne stanowisko pojawiła się 11 stycznia br. Zainteresowani mogą składać odpowiednie dokumenty do 25 stycznia br. Do pracy na tym stanowisku wymagane jest wykształcenie średnie, preferowane jest jednak ukończenie wyższych studiów prawniczych. Osoby chętne na to stanowisko muszą mieć obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Dodatkowo należy mieć za sobą minimum dwuletni staż pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych. Ważna jest także znajomość języka angielskiego i zagadnień związanych z realizacją zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe to m.in. studia podyplomowe o specjalności zamówienia publiczne, znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego czy ogólna znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

Nowy pracownik będzie miał za zadanie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań realizowanych ze środków publicznych w ramach inwestycji gminnych.  Będzie odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez samorząd gminy. Osoba na tym stanowisku będzie miała za zadanie koordynowanie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych. Do jej obowiązków będzie także należało opracowywanie dokumentacji przetargowej na zamówienia publiczne i organizowanie przetargów w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych. 

- Reklama -

Praca na tym stanowisku to praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo,w  godzinach od 7:15 do 15:15 od poniedziałku do piątku. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zwarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony. 

Chętni na to stanowisko muszą przedstawić odpowiednie dokumenty, których lista dostępna jest na BIP-ie gminy. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Turobin lub przesłać na adres gminy, w terminie do 25 stycznia 2017 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. zamówień publicznych”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.