Szkoła Filialna w Starym Lipowcu będzie zlikwidowana

Podczas sesji 28 stycznia 2019 roku radni gminy Księżpol głosowali nad uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Starym Lipowcu. Przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących się uchwałę zatwierdzono.

Samorządowcy gminy Księżpol dyskutowali nad uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Starym Lipowcu, która organizacyjnie jest jej podporządkowana. Radni przegłosowali uchwałę, na mocy której z dniem 31 sierpnia zlikwidowana zostanie Szkoła Filialna w Starym Lipowcu. Uczniowie tej szkoły będą kontynuować będą w Majdanie Starym, podobnie jak przedszkolaki w oddziale przedszkolnym tejże szkoły.

Tematem szkoły w Starym Lipowcu radni zajmowali się już trzy lata temu, kiedy  przekształcono szkołę w szkołę filialną podporządkowaną szkole w Majdanie Starym. Nie rozwiązało to jednak problemów związanych z funkcjonowaniem placówki. Dzieci z roku na rok było mniej, a koszty utrzymania szkoły pozostawały na niemałym poziomie. 22 stycznia bieżącego roku w Lipowcu zostało zorganizowane zebranie informacyjne, na którym obecnych było 30 rodziców. Rodzice postulowali, aby w budynku po szkole utworzone zostało przedszkole. Na listę chętnych do oddania swojego dziecka do przedszkola zapisało się kilkanaście osób.

Na wstępie wyjaśnienia złożył kierownik Centrum Usług Wspólnych Marian Pisklak. – Szkoła w Lipowcu nie posiada ani Rady Rodziców ani Rady Pedagogicznej. Za likwidacją szkoły przemawiają zarówno względy demograficzne, jak i ekonomiczne. Od roku 2008 obserwujemy dramatyczny spadek urodzeń. Teraz jest pięcioro dzieci w klasie trzeciej, nie ma klas drugiej, pierwszej i zerowej. W przyszłym roku szkolnym dzieci przechodzą do Majdanu Starego, w szkole nie zostaje żaden uczeń, nie będzie naboru do klasy zerowej – wyjaśnił Marian Pisklak. – Jak wynika z zestawienia, te niekorzystne prognozy są utrzymywane. Nawet w dalszej perspektywie nie ma możliwości, żeby szkołę prowadzić nawet w klasach łączonych. Już teraz są problemy z organizacją zajęć takich jak religia, język angielski czy wychowanie fizyczne – dodał.

Uczniowie, którzy zostali przeniesieni do szkoły w Majdanie Starym, mają zapewnione bardzo dogodne warunki dojeżdżania. Godziny odjazdów autobusów są dostosowane do godzin lekcyjnych, a w razie potrzeby oczekiwania dzieci mają zapewnioną opiekę. Uczniowie z Lipowca mają dostęp do dobrze wyposażonych sal lekcyjnych czy zaplecza sportowego. Szybciej następuje także integracja z uczniami większej szkoły.
Podczas dyskusji wspomniano, że nie bez znaczenia pozostają także względy ekonomiczne. Obecne funkcjonowanie szkoły to koszt 160 tys. zł rocznie. Z roku na rok do prowadzenia szkół samorząd musi dokładać. Prognozuje się, że w tym roku różnica między subwencją oświatową a realnymi potrzebami szkół może sięgnąć nawet 4 mln zł.
Do dyskusji włączył się także radny Jan Zarosa. Pytał on o dowożenie najmłodszych dzieci do szkoły w Majdanie Starym. W odwiedzi usłyszał, że dowożenie uczniów można zorganizować w inny sposób. Jeden z rodziców może podpisać umowę i dowozić dzieci własnym samochodem. W zamian ma zapewniony zwrot kosztów podróży.
Rodzice natomiast postulowali utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły w Lipowcu. – Szkoła jest odpowiednio przygotowana i wyposażona. W latach ubiegłych funkcjonowało tu przedszkole, które cieszyło się dobrą opinią. Obecnie jest 16 chętnych rodziców. Z pewnością nie wszyscy wiedzą, że do najbliższej szkoły mamy 11 kilometrów. Prosimy, niech dobro dzieci będzie najważniejsze – mówiła jedna z mam.
– Na terenie naszych miejscowości nie mamy chodników, „Orlików”, jest tylko ta szkoła. Szkoła w Lipowcu istnieje od stu lat, a budynek obecnej szkoły był wybudowany czynem społecznym – dodawali rodzice.
Podczas dyskusji głos zabrała także dyrektor szkoły w Majdanie Starym Irena Szmołda. Mówiła ona, że wymagania stawiane przed szkołami, przedszkolami są coraz wyższe, a niż demograficzny jest bezlitosny. – Rodzice i w Majdanie, i w Lipowcu, i w Kulaszach chcieliby, aby dzieci do szkoły miały jak najbliżej. Nie zawsze tak jest. Do nas do szkoły dojeżdża 140 uczniów. Z Lipowca mamy dzieci w oddziale 6-latków. Staramy się, żeby te dzieci brały udział w akademiach czy wyjazdach. To uspołecznienie przemawia na plus. Gdyby to dowożenie było dobrze zorganizowane, może to byłoby mniejsze zło. Odczuwamy to wszyscy i decyzje na pewno będą trudne – powiedziała.
– W swojej kampanii wyborczej obiecywałem, że przy każdej szkole będzie przedszkole i tej obietnicy postaram się dotrzymać, bo na oświacie mi bardzo zależy. Przeprowadziłem wiele rozmów, żeby te nasze szkoły jak najlepiej funkcjonowały – powiedział wójt Jarosław Piskorski. Mówił o sytuacji w oświacie i wielu kosztownych inwestycjach realizowanych w tym roku przez gminę. – To nie ja jestem problemem likwidacji szkoły w Lipowcu tylko demografia. Nie możemy przy szkole, która nie funkcjonuje, utworzyć oddziału przedszkolnego. Mi zależy na tym, żeby wasze dzieci miały dostęp do najlepszej edukacji. Chciałbym, żeby wasze dzieci chodziły do najlepszej szkoły. Nie ma tych dzieci i ze względu na to, niestety, musi nastąpić likwidacja tej szkoły, która nie funkcjonuje – mówił do rodziców obecnych na sesji. – Żadne sprawy ekonomiczne nie decydują o likwidacji szkoły tylko fakt, że nie ma dzieci. Już podjęliśmy działania, żeby ten budynek funkcjonował – dodał. Wójt wspomniał, że są pomysły na zagospodarowanie budynku, jak chociażby prowadzenie placówki przez spółdzielnię socjalną lub przystąpienie do programu rządowego.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Marczak dodał, że każda taka decyzja jest trudna. Radny Stanisław Skwarek zaznaczył, że w tej sprawie dobro dzieci jest najważniejsze. Także radna Halina Kwikzapewniała, że wójt znajdzie dobre rozwiązanie, by ten budynek nie stał pusty.
Ostatecznie radni zatwierdzili uchwałę i likwację Szkoły Filialnej w Starym Lipowcu.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.