- Reklama -

- Reklama -

Szkoły pod kontrolą

- Reklama -

Przedstawiciele sanepidu przeprowadzili kontrole w 10% szkół podstawowych, gimnazjach, zespołach szkół. Dodatkowo uwzględnili informacje nadesłane przez organy prowadzące placówki oświatowe, jak również przez szkoły resortowe. – Kryteria, według których dokonywano oceny, obejmowały zakres prowadzonych prac remontowych, zakres przeprowadzanych prac konserwatorsko-porządkowych, stopień zaawansowania prac oraz przewidziany termin ich zakończenia – wyjaśnia dr inż. Joanna Sarzyńska, rzecznik prasowy Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju. Zakres prowadzonych prac dotyczył remontów sal dydaktycznych, bloku żywieniowego, bloku sportowego, zaplecza sanitarnego, prac konserwatorsko-porządkowych oraz innych robót dotyczących budynków oświatowych.

Remonty sal dydaktycznych przeprowadzono w 21 szkołach, bloku żywieniowego w 5 szkołach, bloku sportowego w 11 szkołach, zaplecza sanitarnego w 11 szkołach. Ponadto w 30 szkołach przeprowadzono inne prace, których szeroki zakres obejmował m.in. malowanie i remont ciągów komunikacyjnych (korytarzy, klatek schodowych), pokoju nauczycielskiego z montażem nowych mebli, pomieszczeń administracyjnych, szatni, magazynków sportowych, pomieszczeń gospodarczych, wymianę szyb w drzwiach wejściowych do placówki, ułożenie terakoty na korytarzach, malowanie drewnianego placu zabaw oraz ogrodzenia wokół placu zabaw, montaż monitoringu terenu szkolnego, ułożenie kostki na placu szkolnym, wykonanie podłoża w miejscu postojowym dla rowerów, naprawę chodników na terenie szkolnym, przebudowę wjazdu na teren szkoły, przebudowę i wymianę ogrodzenia, remont placu parkingowego wraz z ogrodzeniem gimnazjum, oznakowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, wykonanie wyjścia ewakuacyjnego, remont instalacji centralnego ogrzewania, wymianę elementów oświetlenia, remont dachu na budynku gospodarczym, założenie osłon na kaloryfery oraz inne niezbędne prace remontowe oraz naprawcze.

urząd MArszałkowski projekt

We wszystkich placówkach przeprowadzono prace konserwatorsko-porządkowe.

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:

– w 1 szkole podstawowej prace remontowe zakończą się do 10 września. Dotyczą one 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

  kapitalnego remontu łazienki w parterze budynku wraz z wymianą rur kanalizacyjnych 

  i wodociągowych oraz armatury)

– w 1 szkole podstawowej prace remontowe będą trwały do 15 września (prace dotyczą 

  modernizacji – przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieców

  gazowych)

– w 2 szkołach podstawowych prace remontowe zakończą się do 30 września (remont instalacji centralnego ogrzewania, montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych – transport osób na poziom podwyższonego parteru).

Gimnazja przygotowane są do rozpoczęcia roku szkolnego.

Licea przygotowane są do rozpoczęcia roku szkolnego.

Technika przygotowane są do rozpoczęcia roku szkolnego.

W 1 zespole szkoły ponadgimnazjalnej prace remontowe zakończą się do 25 września 2016 r. (prace dotyczą remontu pracowni SILP w budynku internatu, przebudowy wentylacji grawitacyjnej na hybrydową w łazienkach internatu). – Powodem kontynuowania prac po rozpoczęciu roku szkolnego są umowy podpisywane w drodze przetargu pomiędzy organami prowadzącymi placówki oświatowe, a wykonawcami prac – wyjaśnia dr Sarzyńska. Dodaje, że do czasu zakończenia wszystkich prac remontowych dyrektorzy szkół mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji obowiązku szkolnego uczniom przebywającym na terenie placówki.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.