Ogłoszenia

Szkoły nowych możliwości

W projekcie przewidziane są także dodatkowe godziny zajęć specjalistycznych dla uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy III gimnazjum.

W najbliższym czasie zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie, które uatrakcyjnią zajęcia i umożliwią zdobywanie nowych kompetencji w ciekawy i niestereotypowy sposób.

Przypomnijmy. Władze Frampola uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. "Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol" przewiduje organizację i realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z j. angielskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki, a także zajęć specjalistycznych w ramach indywidualizacji pracy z uczniem i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum. Na dodatkowe szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje będą mogli liczyć również nauczyciele, zwłaszcza w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych. Dzięki dofinansowaniu szkoły będą też mogły zakupić dodatkowe pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i nowoczesny sprzęt, m.in.: laptopy, drukarki, zestawy multimedialne. Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 950 tys. zł, z czego blisko 95% stanowić będzie dofinansowanie unijne (w kwocie 895 tys. zł). Projekt ruszył 1 sierpnia i będzie realizowany do 30 czerwca kolejnego roku.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.