Automax

Szkoła w Potoku Górnym nosi imię Powstania Styczniowego

"Wydobywanie na światło dzienne mogił powstańców jest sprawą (…) konieczną i niezbędną" – pisał Stefan Żeromski. Tego samego zdania jest społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym. O imieniu dla szkoły mówiła dyrektor Elżbieta Hacia, która argumentowała taki a nie inny wybór. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym od wielu już lat podejmuje aktywne działania w zakresie edukacji regionalnej i patriotycznej, zmierzające do kształtowania wśród uczniów właściwych postaw obywatelskich i promuje patriotyzm lokalny, który wyrażany jest poprzez pamięć i troskę o kapliczkę św. Barbary  miejsce upamiętniające wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym na Ziemi Potockiej – podkreśliła na wstępie dyrektorka placówki, która opisywała, że nauczyciele przybliżają swoim wychowankom na godzinach wychowawczych rys historyczny walk toczących się na tym terenie. Szkoła organizuje również wyjazdy i wycieczki do kapliczki św. Barbary, gdzie przeprowadzane są lekcje historii, składane są wieńce, zapalne są znicze w rocznicę zdarzeń powstańczych. Odbywają się też uroczyste akademie, wieczornice, które upamiętniają bohaterstwo i heroizm powstańców. Od roku 2013 szkoła organizuje gminny konkurs plastyczny "Śladami Powstania Styczniowego". Uczniowie rok rocznie biorą udział w gminnym konkursie "Nasz region" i szkolnym konkursie wiedzowym "Historia mojej małej Ojczyzny – Powstanie Styczniowe". Jak zauważyła dyrektor, uczniowie dzięki tym konkursom pogłębiają wiedzę na temat Powstania Styczniowego na terenie potockiej gminy.

Troskę o miejsce upamiętniające miejsce walki powstańczej wykazują również rodzice uczniów. – Włączyli się oni aktywnie w opiekę nad kapliczką, dbając o jej otoczenie. W październiku 2017 roku odnowili ją, pomalowali, wymienili ogrodzenie. Nasi nauczyciele kształtują postawy patriotyczne u dzieci od najmłodszych lat, zaszczepiając w wychowankach potrzebę dbałości o naszą historię i tożsamość. Na pamiątkę tamtych wydarzeń każde dziecko z oddziału przedszkolnego wraz ze swoim rodzicem i wychowawcą zasadziło na usypanym przy kapliczce kopcu, w miejscu pochówku bezimiennych powstańców, krokusa  symbol pamięci o bohaterach – opisywała Elżbieta Hacia. Celem tej akcji było stworzenie najmłodszym uczniom pełniejszego zintegrowania się z tym miejscem i tamtymi wydarzaniem. – Ponadto niezwykle doniosłym wydarzeniem, które utwierdziło nas w przekonaniu, że szkoła powinna nosić imię Powstania Styczniowego był 19 marca 2013 roku, kiedy w naszej szkole odbyła się uroczysta sesja upamiętniająca 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Wydarzenie to było swoistym oddaniem hołdu powstańcom, za ich ofiarność męstwo i bohaterstwo oraz wkład wniesiony w wolność naszej Ojczyzny– argumentowała dyrektor Hacia. – Zrozumieliśmy, że nadanie szkole imienia Powstania Styczniowego jest naszym obowiązkiem w procesie zachowania i przekazywania historii regionu pamięci o wydarzeniach i osobach zasłużonych dla naszej małej Ojczyzny – dodawała.

Jak mówiła dyrektor Hacia, nadanie imienia Powstania Styczniowego Publicznej Szkole Podstawowej w Potoku Górnym będzie wielkim zaszczytem, a także wyzwaniem i odpowiedzialnością dla całej społeczności szkolnej. – Stworzy to doskonałe możliwości do poszerzania działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Imię patrona będzie pomocą w kształtowaniu wśród uczniów postaw patriotycznych oraz promowanie pozytywnego wizerunku szkoły na terenie gminy i powiatu – podsumowywała. 

Uchwała nadanie szkole imienia Powstania Styczniowego została pozytywnie przegłosowana przez radnych. Uroczystości nadania szkole imienia odbędą się w tym roku, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. – Będzie to nasz wkład w utrwalanie pamięci historycznej – mówiła Elżbieta Hacia. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.